Duchovní správa

P. Jaroslav Kučera, farář
Narozen 21.8.1957 v Plzni, kněžské svěcení 29.6.1990 v Praze. Dlouhou dobu působil na Rakovnicku, pak v samotném Rakovníku (okrskový vikář), nyní také okrskový vikář Kladenského vikariátu.

Mgr. Jarmil Klanc, jáhenská služba
Narozen 16.11.1942 v Praze, jáhenské svěcení 9.7.2000 v Rozdělově.

 

V rozdělovské farnosti vypomáhá

P. Doc. Josef Hřebík Th. D., S. S. L.,kanovník u Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Narozen na Kladně 29. 3. 1956, kněžské svěcení 28. 6. 1981. Biblista, který se zabývá zejména knihami Starého zákona; vedoucí katedry biblických věd Katolické teologické fakulty UK Praha.