Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Ján Čambál

 

Ján Čambál (*17. 9. 1927 Sládkovičovo, okr. Galanta, SR, † 23. 10. 2010 Kladno)

Pedagog, sbormistr a varhaník, dlouholetý ředitel kůru v kostele sv. Václava v Kladně – Rozdělově

Neúnavný propagátor preventivního systému Dona Boska. Po maturitě v roce 1947 se stal asistentem a sbormistrem na církevním gymnáziu v Trnavě a dále studoval na pedagogickém institutu salesiánů. Po roce 1950, kdy byly zrušeny řeholní instituce, se jako člen PTP dostal do Kladna, kde pracoval v SONP Kladno. Po zrušení PTP zůstal zaměstnán v Poldovce až do odchodu do důchodu.

Jako mladý učitel umělecké výchovy a chorálního zpěvu během svých studií a formace v salesiánském pedagogickém studentátu založil v Hodech u Galanty chlapecký dětský sbor, který dosáhl vysoké umělecké úrovně. Jeho práce byla přerušena v roce 1950, kdy byl internován v Podolinci a nasazen na práci na Přehradě mládeže Púchov. Dále byl převychováván v donucovacích střediscích Kostolná a v Pezinku.

V září 1950 nastoupil do pracovního tábora PN (politicky nespolehlivých) jako voják. Později se z těchto táborů staly útvary PTP (pracovně technické prapory) a jeden z nich byl zřízen také na Kladně.

Během své práce v SONP Kladno v zápustkových kovárnách vedl mládežnický sbor Siréna při závodním klubu SONP. V roce 1966 přešel pracovat na koksovny SONP a jeho odchodem zanikl i tento sbor.

V letech 1962 – 1965 vystudoval dálkově Lidovou konzervatoř Středočeského kraje v Praze. Získal dvě absolutoria s vyznamenáním – v oboru sborový zpěv u prof. Josefa Veselky a dirigování orchestru u prof. Antonína Modra.

Na konci šedesátých let se ujal mladých lidí, kteří začali v Rozdělově společně zpívat, a stál tak u zrodu chrámového sboru Schola Cantorum Sanctae Caeciliae, který vedl až do Velikonoc roku 2004, kdy ze zdravotních důvodů dirigování zanechal.

Zemřel 23. 10. 2010 na Kladně, po krátké těžké nemoci. Snímky z pohřebních obřadů (29.10.2010) zde.

  • Rozhovor s Jánem Čambálem (Lukáš Krinke) … zde

 

Ján Čambál mezi námi