Připravujeme

 

Od září 2020 se bude chrámový sbor a chod kůru v Rozdělově ubírat 3 základními směry:

Liturgie (LIT)

◦ Pro všechny, kteří mají čas a chuť podílet se na důstojném hudebním doprovodu bohoslužeb

◦ Určeno nejen pro bývalé zpěváky vytrénované zpívat vícehlasně

◦ Repertoár budou tvořit převážně jednohlasé písně, žalmy a chorály, vhodné k liturgickému užití

◦ Zkoušky jsou v plánu 1x za 14 dní v pondělí večer po mši (cca 19.00-20.00)

◦ Nácviky povede dlouholetá zkušená rozdělovská varhanice Ludmila Švarcová

Projekty (PROJ):

Pro všechny, kteří čas od času obětují půl dne na secvičení vícehlasých skladeb

Předpokládá se drobná domácí příprava (přezpívat si svůj part předem)

Určeno i pro ty, které osud zavál dál od rozdělovského chrámu, ale rádi uvidí staré známé a s chutí si s námi zazpívají (např.  koledy)

Zkoušky nárazově, před vlastním projektem, zhruba na půl dne, nabízí se nedělní dopoledne po mši

Takto zkusíme připravit vánoční repertoár a vystoupení v rámci Noci kostelů

Garantem této linie bude výborný muzikant a sbormistr Tomáš Mandlík

Junioři – dětská schola (JUN)

Pro děti a mladé

Repertoár tvoří rytmické písně a chvály ze zpěvníků Hosana, Koinonia, Svítá apod.,  spirituály a tradicionály, lidové písně a  kánony

Zkoušky 1x týdně středa odpoledne (začátek 16.30, možná až 17.00 – cca do 18.00)

Pravidelně budeme každou 2. neděli v měsíci doprovázet "rytmické mše svaté"; připravíme vánoční reperotár a vystoupení na Noc kostelů

S mládežnickou scholou bude pracovat varhanice Pavla Rejhonová

 

Připravujeme:

pondělí 28. 9. 2020 / 18.00 / Rozdělov / poutní mše svatá / LIT

neděle 20. 12. 2020 / 17.00 / Rozdělov / adventní koncert / PROJ

rytmické mše / neděle 13. 9. /11. 10. / 8. 11. / 13. 12. / 8.30 / Rozdělov / JUN

čtvrtek 24. 12. 2020 / 16.00 / Rozdělov / Štědrý den – vigilie (společně)

pátek 25. 12. 2020 / 8.30 / Rozdělov / Boží hod vánoční - slavnost Narození Páně (společně)

 

Tradiční rorátní zpěvy v rozdělovském kostele (2019)