Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

34. týden v mezidobí

Aktualizováno Pondělí, 23 Listopad 2020 14:33 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Neděle, 15 Listopad 2020 00:00

 

  • 22. listopadu • Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE • v Rozdělově od 8. 00 kostel otevřen k soukromé modlitbě, případně k udělení svátosti smíření nebo přijmutí Eucharistie mimo mši svatou. • Mše svatá s limitním počtem 15 účastníků od 8.30 hodin • v Buštěhradě mše svatá s limitním počtem 15 účastníků od 10.45 • u sv. Prokopa v Libušíně s limitním počtem 15 účastníků od 16 hodin.

Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. (Mt 25,31-46) / kresba Bernadette Lopez (Berna).

  • 23. listopadu • Pondělí 34. týdne v mezidobí, nezávazná památka sv. Klementa, papeže a mučedníka • od 17. 00 kostel otevřen k soukromé modlitbě, případně k udělení svátosti smíření nebo přijmutí, Eucharistie mimo mši svatou. Mše od 18.00 s limitním počtem 20 účastníků
  • 24. listopadu • Úterý • Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků • mše svatá od 7 hodin
  • 25. listopaduStředa 34. týdne v mezidobí nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice • od 17. 00 kostel otevřen k soukromé modlitbě, případně k udělení svátosti smíření nebo přijmutí, Eucharistie mimo mši svatou. Mše od 18.00 s limitním počtem 20 účastníků

  • 26. listopadu • Čtvrtek 34. týdne v mezidobí • mše svatá od 7 hodin
  • 27. listopadu • Pátek 34. týdne v mezidobí • od 17. 00 kostel otevřen k soukromé modlitbě, případně k udělení svátosti smíření nebo přijmutí, Eucharistie mimo mši svatou. Mše od 18.00 s limitním počtem 20 účastníků
  • 28. listopadu • Sobota 34 týdne v mezidobí • mše svatá od 17 hodin (s nedělní platností) s limitním počtem 20 účastníků
  • 29. listopadu • Slavnost 1. NEDĚLE ADVENTNÍ • v Rozdělově mše svatá s limitním počtem 20 účastníků od 8.30 (P. Jaroslav Kučera) a od 10. 00 (P. Josef Hřebík) • v Buštěhradě mše svatá s limitním počtem 20 účastníků od 10.45 • u sv. Prokopa v Libušíně s limitním počtem 20 účastníků od 16 hodin.
  • Plakátek rozvrhu bohoslužeb (PDF)

 

Jubilejní rok následovníků sv. Norberta – po stopách premonstrátů v našem regionu

Aktualizováno Pondělí, 23 Listopad 2020 14:38 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Úterý, 17 Listopad 2020 09:20

Na začátku adventu 2020 bude zahájen Jubilejní rok, ve kterém premonstráti celého světa budou slavit 900 let od založení prvního kláštera v údolí Prémontré ve Francii. Zakladatelem byl sv. Norbert, jehož ostatky jsou dodnes uloženy a uctívány v Praze na Strahově, kam byly převezeny v 17. století; sv. Norbert je tak jedním z našich zemských patronů. A toto mimořádné výročí i připravovaný duchovní a kulturní program nás může v této době omezených kontaktů inspirovat k tomu, abychom se podívali i na náš kraj, na náš vikariát, a hledali stopy působení následovníků sv. Norberta.

Ostatně je to vedle františkánské a nyní i karmelitánské řeholní spirituality jeden z duchovních pramenů, ze kterého můžeme v tomto čase čerpat. Nestavíme dnes přece na „zeleném drnu“, ale můžeme se inspirovat těmi, kteří snášeli tíhu horka na vinici Páně a předešli nás na věčnost.

Znak Josefa Winkelburga – posledního probošta (s titulem opata) kláštera premonstrátek v Doksanech (*1715, †1796) nad vstupními dveřmi na mlýně v Sazené (1762)

 

Číst dále: Jubilejní rok následovníků sv. Norberta – po stopách premonstrátů v našem regionu

   

Arcidiecézní charita Praha – Dušičková sbírka na charitní činnost

Aktualizováno Středa, 04 Listopad 2020 21:07 Napsal uživatel Administrator Středa, 04 Listopad 2020 20:57

Vzhledem k současné situaci ve společnosti je práce charity velmi zatížena pomocí lidem postiženým nákazou. Charita se běžně stará o velký počet nemocných a opuštěných lidí, o osoby bez domova, o matky s dětmi a mnoho dalších skupin potřebných lidí. Nyní je vše komplikováno jak nutnými hygienicko-bezpečnostními opatřeními, tak nárůstem žádostí o pomoc nemocným, ale také úbytkem nakažených zaměstnanců nebo zaměstnanců v karanténě.

Jak jsem se mohl přesvědčit, jedná se o velice náročnou práci. Ač se o službě charit v médiích nehovoří, máme v ní cenné svědectví o křesťanské solidaritě s trpícími.

Děkuji Vám za podporu charitní práce a pomoc všem potřebným i díky rozšíření této výzvy k alternativní sbírce. Získané finance budou věnovány na pomoc seniorům a lidem postiženým v souvislosti s pandemií COVID-19.

Jak postupovat?

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011/5500

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Za všechny dary mnohokrát děkujeme.

MONS. JAN BALÍK, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity Praha

   

ODPUSTKY A DUŠIČKY

Aktualizováno Sobota, 31 Říjen 2020 05:43 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Pátek, 30 Říjen 2020 14:04

Otevřeme-li knihu Předpisů a ustanovení o odpustcích (Enchiridion odpustků), můžeme být v údivu, kolik modliteb je obdařeno odpustky. Máme-li vyjmenovat alespoň ty nejznámější: růženec, křížovou cestu, Anděl Páně, litanie, Te Deum, Věřím v Boha, Zdrávas Královno…

Plnomocné odpustky (o odpustcích více Katechismu katolické církve odst. 1471-1479) je možné získat také za zvláštních okolností, a to v den posvěcení kostela, při duchovních cvičeních, eucharistickém průvodu, misiích, papežském požehnání, o poutích, prvním svatém přijímání, primici…

Odpustky jsou v našem povědomí nejvíce na začátku listopadu v období Dušiček, při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé. V tomto období si odpustky uvědomujeme a jsou využívány snad nejčastěji. Známe podmínky k získání odpustku: vyloučení zalíbení v hříchu, vykonat skutek, na který je odpustek vázán. A všeobecné podmínky jsou: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke Stolu Páně, pomodlit se na úmysl papeže.

Je na místě také připomenout, že odpustková praxe má za účel obnovovat v srdcích věřících důvěru v milosrdenství Boží, nikoliv však podporovat lehkomyslnost ve věcech spásy, a proto jsou odpustky vázány na určité podmínky. Přitom však ponechává Církev věřícím plnou svobodu: to znamená, že nikdo není k získání odpustků povinen nebo nucen.

PAMÁTKA ZEMŘELÝCH – PONDĚLÍ 2. 11. 2020 – MODLITBA U KŘÍŽE NA ROZDĚLOVSKÉM HŘBITOVĚ OD 10 HODIN

 

Číst dále: ODPUSTKY A DUŠIČKY

   

Zapálil jsem svíce za vás... těším se na setkání

Aktualizováno Čtvrtek, 29 Říjen 2020 16:05 Napsal uživatel Administrator Čtvrtek, 29 Říjen 2020 15:40

S redaktorem farního webu jsem se dnes odpoledne setkal v kostele, abych vás bratři a sestry obrazově pozdravil a ujistil všechny, že na vás myslím stále ... květinami kostel stále zdobím, jako by zítra měla být neděle s vámi ...

A také jsme tak trochu obdivovali polozapomenutou sochu sv. Antonína z Padovy od Břetislava Kafky (*1891, †1967) z Červeného Kostelce, tento řezbář nebyl jen významným umělcem, ale také známým léčitelem, jak potřebná profese v této době  ... kéž se za nás všechny i sv. Antonín Paduánský přimlouvá...  je třeba myslet na naše nemocné a všechny, kteří bojují s epidemií... a dnes navíc prosíme za oběti a rodiny zrůdného teroru ve Francii ...

Svíce na obětinovém svícnu jsem zapálil za vás.... těším se na setkání s vámi, případně volejte, majlujte...

P. Jaroslav Kučera, Telefon: 312 264 513, E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

Strana 1 z 36

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>