Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Ve františkánském Hájku s pražským arcibiskupem

Aktualizováno Sobota, 24 Září 2011 06:59 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 11 Září 2011 16:15

V sobotu 10. září jsme si v Hájku připomněli narozeniny Panny Marie, jež v celé církvi slavíme od konce 7. století. Nebývale mnoho poutníků prošlo branou kláštera, kterou zdobí sochy sv. Františka a sv. Antonína. Jedním z důvodů mohlo být příjemné počasí, ale zřejmě hlavním „magnetem“ byla přítomnost arcibiskupa pražského Dominika Duky, pro nějž byla návštěva Hájku premiérou. Příchod účastníků pěší poutě z Hostivic – Starých Litovic, doprovázený zpěvy z barokních kancionálů započal bohatý hájecký program. Mši svaté předcházela modlitba růžence a svátost smíření. Liturgický průvod s bohatě zdobeným evangeliářem tentokrát nezamířil do refektáře, jak tomu bývá, ale do dvora, kde byl v ambitu zřízen oltář pro slavení eucharistické hostiny. Všem přítomným se tak naskytlo dostatek prostoru. Ve spojení s kvalitním ozvučením vznikly příhodné podmínky pro pozorné slavení mše svaté, jejímž hlavním celebrantem byl arcibiskup Dominik Duka. Při svém kázání hovořil o daru milosti, která je nám energií na cestě a kterou od Boha dostáváme díky Jeho nekonečné lásce k nám. Toto Boží působení v nás také způsobuje nové dispozice a tak můžeme v každém okamžiku našeho života plnit úlohu od Pána očekávanou. Tak jako Panna Maria, která na základě svého svobodného rozhodnutí řekla na andělovo zvěstování své „ano“, stala se matkou Ježíše Krista a získala tak podíl na dějinách spásy. Nemáme zůstat pouze u slov. Bůh již od počátku volá člověka k cestě odpovědnosti ve svobodě. Panna Maria tuto „zkoušku“ svobody složila. A my k Ní nyní můžeme přicházet, jelikož nám na základě svých vlastních zkušeností rozumí – je nám skutečnou Matkou. 
Po skončení mše následovaly tradiční Loretánské litanie a po občerstvení očekávaná beseda moderovaná Filipem Janem Rathouským. Vzešlo mnoho zajímavých dotazů, na které arcibiskup Dominik Duka otevřeně a upřímně reagoval. Povzbudil nás k radosti z naší víry a svobody, ve které žijeme. Přičemž mnohdy nedostatečně využíváme možnosti, které se nám dnes nabízejí. Také připomněl a zdůraznil nutnost kvalitní náboženské výuky. Závěrem otec arcibiskup vyjádřil přání:„Společnými silami dát Hájku lepší podobu“, za což sklidil uznalý potlesk přítomných. Adorace zakončená slavnostním požehnáním učinila symbolickou tečku za příjemně stráveným svátečním časem na mariánském poutním místě kladenského vikariátu. Deo Gratias. Další fotografie z průběhu poutě na snímcích Jiřího Horského

 

Křest Antonína Františka Havlíka – 28. 8. 2011

Aktualizováno Úterý, 08 Listopad 2011 18:59 Napsal uživatel Administrator Neděle, 04 Září 2011 05:32

   

K Panně Marii Nanebevzaté do Hájku – 20. 8. 2011

Aktualizováno Neděle, 11 Prosinec 2011 12:01 Napsal uživatel Tomáš Linhart Sobota, 20 Srpen 2011 20:40

Dne 20.8.2011 byla ve františkínském klášteře v Hájku – poutním místě Kladenského vikariátu – slavena mše ze svátku Nanebevzetí Panny Marie. Za krásného, slunečného počasí připutovala řada bratří a sester, mnozí také z naší rozdělovské farnosti. Hlavním celebrantem byl kladenský okrskový vikář P. Jaroslav Kučera, který při homilii nejprve vzpomněl na mladé poutníky v Madridu, kde v jednotě prožívají jedinečné okamžiky v rámci Světových dnů mládeže. V kontextu s radostným mládím také připomněl, že my všichni se máme snažit uchovat živou naději a to v jakkoliv těžké životní situaci. Vždy můžeme utíkat k nebeské Matce - Panně Marii, která je mocnou přímluvkyní a ochránkyní. K té která v náručí nosila věčné světlo – Ježíše Krista a nás již předešla ve slávě do nebeské vlasti. Po mši bezprostředně následoval průvod do Loretánské kaple, kde proběhla, a to  již tradičně, mariánská pobožnost - zpěv Mariánských litanií. Na závěr jsme se společně sešli u pohoštění v refektáři, kterému předcházelo vřelé a laskavé pozvání správců kláštera – manželů Langových. Z úst P. Jaroslava Ptáčka zde také zazněla gratulace P. Jaroslavovi Kučerovi k jeho narozeninám (21. 8.) a též pozvání na hlavní hájeckou pouť (10. 9. 11) ke svátku Narození Panny Marie, kterou bude slavit arcibiskup pražský Dominik Duka.

   

V Hájku jsme si připomněli 60. výročí kněžství P. Jaroslava Ptáčka O.Cr.

Aktualizováno Neděle, 31 Červenec 2011 11:49 Napsal uživatel Administrator Sobota, 09 Červenec 2011 00:00

Františkánský klášter v Hájku – není snad vhodnějšího místa na kladenském vikariátu k poděkování za 60. výročí kněžství P. Jaroslava Ptáčka. A tak se v sobotu 9. července sjely do Hájku desítky hájeckých poutníků, bývalých farníků a přátel, aby tak společně Pánu poděkovali za šedesát let kněžství P. Jaroslava Ptáčka, který dlouhou dobu působil v unhošťské farnosti. V úvodu bohoslužby připomněl P. Jaroslav Ptáček internované kněze v Hájku – jim byla také mše zasvěcena; tentokrát přiblížil životní běh P. Čtveráka, kterému totalitní režimy nacismu a komunismu neumožnily vykonávat řádnou kněžskou službu a který byl také v Hájku internován. Po liturgických čtení ze Svátku Navštívení Panny Marie následovala homilie, ve které připomněl P. Jaroslav Ptáček tři proslulá mariánská poutní místa - Lurdy, Fatimu a La Salettu, jejichž duchovní odkaz zformuloval do tří mariánských poselství, výzev do tohoto času. Po Mariánských litaniích v Loretánské kapli, před památnou sochou Panny Marie Hájecké, poděkoval P. Jaroslavu Ptáčkovi za práci na kladenském vikariátu okrskový vikář P. Jaroslav Kučera z Kladna – Rozdělova; za správu kláštera v Hájku a za hájecké poutníky promluvila Alena Langová, která podtrhla skutečnost, že to byl právě P. Jaroslav Ptáček, který společně s rozdělovským farářem P. Bořivojem Bělíkem stáli u znovuzrození kláštera po dlouholeté nucené odmlce. A za to, že dnes Hájek – hlavní poutní místo kladenského vikariátu – duchovně žije a vítá během roku poutníky, vděčíme také právě jemu. Deo gratias.

   

Rozdělovští farníci otci Josefu Hřebíkovi k 30. výročí kněžského svěcení

Aktualizováno Sobota, 09 Červenec 2011 14:50 Napsal uživatel Administrator Úterý, 28 Červen 2011 00:00

 

Vážený otče Josefe, záměrně neříkáme Vaše Milosti, jsi přece také kanovníkem, neříkáme pane docente, a jsi přece docentem na Katolické teologické fakultě UK, ale dovolujeme si Tě dnes bratrsky oslovit otče Josefe. V tomto našem farním společenství, do kterého patříš, by totiž oficiální oslovení neodpovídalo našemu bratrskému a vděčnému vztahu k Tobě … a jsme také přesvědčeni … že idea otce, tedy ne podle těla, ale podle ducha, idea otce jako mistra, který vede svého učedníka, idea otce jako duchovního vůdce, který pečuje o duši svého žáka a idea otce jako vychovatele, který předává instrukce a morálku svému nebo cizímu dítěti (srv. Evelyne Sullerot), akademické a kanonické tituly jednoznačně přesahuje …

Číst dále: Rozdělovští farníci otci Josefu Hřebíkovi k 30. výročí kněžského svěcení

   

Strana 28 z 33

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Další > Konec >>