Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Jak šel život - opožděný rozhovor s Jánem Čambálem

Aktualizováno Pátek, 19 Listopad 2010 06:47 Napsal uživatel Administrator Sobota, 12 Červenec 2008 10:00

Po odchodu na věčnost Jána Čambála (* 1927, † 23. 10. 2010) si uvědomujeme, jaké velké dílo nám zanechal, odkaz, na který bychom měli navázat, který nás svým způsobem zavazuje … Jeho památku připomíná i rozhovor, který Lukáš Krinke připravil s Jánem Čambálem pro kladenskou kulturní revui Kladno - Záporno (6. číslo); po dohodě s autorem a redakcí časopisu jej zveřejňujeme také na webových stránkách rozdělovské farnosti.

Číst dále: Jak šel život - opožděný rozhovor s Jánem Čambálem

 

Neděle 14. listopadu - 17 hodin - koncert sboru KVAS z Prahy

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Listopad 2010 18:56 Napsal uživatel Administrator Úterý, 23 Únor 2010 18:57

V neděli 14. listopadu od 17 hodin v rozdělovském kostele sv. Václava – koncert křesťanského pěveckého sboru KVAS z Prahy, který je tvořen lidmi z různých křesťanských sborů... na programu nejrůznější starší písně a rovněž spirituály...jste srdečně zváni … pozvánka (PDF)

Snímky z koncertu

   

Od východu každý den vychází slunce naděje

Pozor, otevřeno v novém okně. Array Tisk Array

Aktualizováno Pátek, 15 Září 2017 16:55 Napsal uživatel Pavla Rejhonová Čtvrtek, 14 Říjen 2010 17:35

Od východu každý den vychází slunce naděje, které navrací existenci lidskému rodu … Muži a ženy Východu jsou pro nás znamením Pána, který se vrací (Jan Pavel II., Orientale Lumen, 28)

Rozdělovský farní sbor zahájil nácvik starobylého sborového zpěvu východní církve ke cti a chvále Bohorodičky Akafist (Akathistos). Zkouška každou neděli od 18 hodin v učebně na faře. Další informace Pavla Rejhonová / Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


Akathistos – oslavný zpěv východní církve k Panně Marii. Hymnus má dvě části, z nichž první formou poezie rekapituluje evangelijní události Vtělení od zvěstování, narození Krista po útěk do Egypta a návštěvu v chrámu; druhá více teologická a symbolická reflektuje význam Vtělení, respektive je oslavou sestupu Stvořitele z nebeských výšin do neposkvrněného lůna, příchodu Slova v úžasu andělů z bohumilé Panny, jež se stala ochránkyní všech panen, před nedokonalou modlitbou lidí oslavuje Pannu Marii jako světelnou pochodeň, raduje se z odpuštění a velebí Syna i Bohorodičku jako každý živý chrám … (podle Karla Sládka, Mystická teologie východoslovanských křesťanů, 2010, str. 100).Na obrázku pravoslavná ikona - Zvěstování Panny Marie, na rámu ikony vyobrazení jednotlivých ikosů Akafistu

Tímto zpěvem bychom chtěli v rozdělovské farnosti přispět nejen k obohacení blížícího se 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje do naší vlasti, ale i k prohloubení mariánské úcty a poznání duchovních tradic východních církví. Příprava nápěvu probíhá po konzultacích s přáteli z řeckokatolické a pravoslavné církve.

 

 

   

Zemřel Ján Čambál

Aktualizováno Středa, 17 Listopad 2010 14:24 Napsal uživatel Administrator Neděle, 28 Únor 2010 17:14

V sobotu 23. října 2010 zemřel ve věku 83 let náš bratr v Kristu, sbormistr a varhaník a dlouholetý ředitel kůru v kostele sv. Václava v Kladně – Rozdělově Ján Čambál. Neúnavný propagátor odkazu sv. Dona Boska. Rozloučíme se s ním v našem rozdělovském kostele sv. Václava v pátek 29. 10 v 11 hodin. R.I.P.

Parte ve formátu PDF

 

Ján Čambál se svým sborem a přáteli v rozdělovském kostele 19. 5. 2010

 

Foto z pohřebních obřadů v rozdělovském kostele  29. 10. 2010 - liturgii předsedal pražský pomocný biskup Mons. Karel Herbst.

 

Další snímky v galerii

   

Farní beseda – Nad knihami Nového zákona –pátek 15. října

Aktualizováno Pátek, 15 Září 2017 17:02 Napsal uživatel Administrator Středa, 17 Únor 2010 18:20

První podzimní farní beseda měla na programu setkání s novozákonním biblistou s Jaroslavem Brožem Th.D. S.S.L. z katedry biblických věd Katolické teologické fakulty UK. Tento náchodský rodák (* 1963) se soustavně zabývá knihami Nového zákona, v roce 1994-1997 studoval na Pontificio Istituto Biblico v Římě, od roku 2001 člen Katolické biblické asociace USA (active member of Catholic Biblical Association of America). Letos (4. 7.) jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

V homilii nad liturgickými texty ke sv. Terezii promluvil o nutnosti modlitby, o její úloze v životě této světice i další karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Téma modlitby bylo také stěžejním motivem na přednášce v klubovně farnosti, kde se biblista věnoval pavlovské teologii, zejména Prvnímu listu svatého apoštola Pavla Soluňanům … jako vhodný text vybral úryvek z úvodní kapitoly … Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše Krista vytrvalá (1Sol 1,3) … dále se věnoval i úvodnímu pozdravu v tomto listu … Milost vám a pokoj (1Sol 1,3). V této souvislosti připomněl význam prosebné modlitby. Inspirativním byl pro posluchače ohlas pavlovské teologie v díle bl. Matky Terezy z Kalkaty, jejíhož 100. výročí narození jsme nedávno vzpomněli … závěrem společně se svým kolegou doc. Josefem Hřebíkem Th.D. S.S.L. odpověděl na několik dotazů. Věříme, že Jaroslav Brož mezi nás opět někdy zavítá. (snímky Jan Žofák a Vladimír Přibyl)

 

 

 

 

   

Strana 54 z 55

<< Začátek < Předchozí 51 52 53 54 55 Další > Konec >>