Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

7. 7. 2013 - 50 let společného manželského života Hany a Jiřího Horských

Aktualizováno Pondělí, 08 Červenec 2013 05:18 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 07 Červenec 2013 17:35

Zlatá svatba je mimořádnou událostí. Společně s manželi Horskými jsme při nedělní bohoslužbě prožívali radost z význačného jubilea. Děkovali jsme za vše dobré, co od Pána dostali, i za ty těžkosti, které ruku v ruce spolu překonávali až „dozráli“ k tomuto krásnému výročí.

Po obnově manželských slibů jsme na jubilanty zvláště pamatovali v přímluvách. V závěru mše pak otec Jaroslav s celou rozdělovskou farností popřál sympatickým manželům vše dobré do dalších let společného života.

Pozvání do galerie Jana Žofáka zde

 

28. 6. 2013 - Přednáška Sr. Součkové - Církev a středověk očima historiků. Mýty a fakta

Aktualizováno Neděle, 07 Červenec 2013 19:21 Napsal uživatel Tomáš Linhart Sobota, 29 Červen 2013 19:14

XXXII. farní beseda se v rozdělovské učebně těšila zájmu početného auditoria, které naslouchalo podnětným slovům Sr. Marie Petry Součkové, kterou v Kladně leckteří znají. Momentálně však žije v Kroměříži a studuje historii v rámci dvouoborového studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ústředním námětem rozsáhlého pojednání byl středověk, avšak viděn dvěma pohledy – očima historika a běžného člověka. Odborná fakta v kontrastu s mnohdy zkresleným laickým viděním dějin. Během zajímavého a srozumitelného výkladu jsme se dotkli v současnosti stále populárních a žhavých témat, jež jsou obestřena mýty – kupř. tmářská středověká církev, inkvizice, ordály, křížové výpravy, pogromy židů, období moru, okolnosti upálení Mistra Jana Husa …

Snímky z přednášky k vidění v galerii Jiřího Horského zde

   

Cyrilometodějská památka ve Slaném a nová kniha Vladimíra Vavřínka

Aktualizováno Středa, 26 Červen 2013 19:07 Napsal uživatel Administrator Středa, 26 Červen 2013 16:27

V rámci letošního 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje jsme hledali i cyrilometodějské památky v našem vikariátu s vědomím, že jich bude jistě poskrovnu. Procházeli jsme chrámy a nakonec se nám podařilo nalézt jediné významnější dílo s cyrilometodějskou tématikou – barevné vitrajové okno ve slánském kostele sv. Gotharda, které v roce 1894 věnovali Max a Marie Hirscherovi. Zajímavá památka, na které je sv. Metoděj zobrazen jako žehnající arcibiskup a sv. Cyril jako řeholník s křížem. Ve slánské farní pamětnici se tamní děkan Josef Kandler (* 1836, † 1903) o tisíciletém výročí úmrtí sv. Metoděje pěkně rozepsal. Připomíná, že nejen moravští biskupové, ale i čeští pastýři zvali toho roku věřící k putování na Velehrad. Tehdejší Vídeň však nebyla setkávání Slovanů na Velehradě příliš nakloněna, a tak nakonec zákaz postihl pražskou pouť, a to údajně kvůli epidemii. Odpustky mohli získat i věřící, kteří se na Velehrad nevypravili, a to návštěvou poutních míst ve Staré Boleslavi (zde se uctívá Paladium země české, legendárně spojené právě s postavou sv. Cyrila a Metoděj), v Praze v chrámu sv. Cyrila a Metoděje a na Karlovarsku v proslulém Maria Kulmu. Slánský děkan navštívil, jak poznamenal, právě toto místo, neboť se tehdy léčil v Karlových Varech. Jak uvedl v kronice, byť to byl svátek zejména Moravanů, Češi slavili rovněž horlivě. A ohlasem na toto výročí, na jistou národní emancipaci, může být i barevné okno v kostele sv. Gotharda.

Číst dále: Cyrilometodějská památka ve Slaném a nová kniha Vladimíra Vavřínka

   

14. 6. 2013 - Hravé rozloučení s "nábožkem" na farní zahradě

Aktualizováno Sobota, 22 Červen 2013 20:41 Napsal uživatel Tomáš Linhart Pondělí, 17 Červen 2013 15:56

Zatímco rozdělovské katechetky obdržely kytičky a vyslechly poděkování z úst pana vikáře Jaroslava Kučery v závěru nedělní mše svaté, děti se mohly těšit na soutěžní klání při posledním a netradičním pátečním setkání před blížícími se letními prázdninami. V rámci rozlučky za již uplynulým rokem výuky náboženství přichystala farní mládež zajímavý program plný rozmanitých pohybových soutěží a biblických hádanek. Děti vytvořily dvoučlenné posádky a po stopách apoštola Pavla se vyplavily vstříc dobrodružství. Za nezměrnou snahu se při vyhlašování výsledků dočkali všichni soutěžící štědré odměny. S plnými kapsami cukrátek spokojeně odcházeli vstříc slunečnému víkendu.

Snímky od Jana Žofáka možno zhlédnout zde

   

2. 6. 2013 - Školské sestry de Notre Dame a první svaté přijímání v Rozdělově

Aktualizováno Neděle, 16 Červen 2013 09:23 Napsal uživatel Tomáš Linhart Středa, 05 Červen 2013 18:29

Mše svatá 9. neděle v mezidobí se v zaplněném rozdělovském kostele sv. Václava nesla v obzvláště slavnostní atmosféře. Ku příležitosti 150. výročí příchodu Školských sester de Notre Dame do Kladna přijaly pozvání čtyři představitelky tohoto řádu - včetně generální představené M. Anežky Bednářové (ostatní sestry nemohly pro povinnosti přijet). Přihlížely tak prvnímu svatému přijímání dětí převážně z rozdělovské farnosti. Slavnostně oblečené - rozestoupené děti před oltářem představil pan vikář Jaroslav Kučera hned v úvodu bohoslužby, kterou svými andělskými hlásky doprovázeli nejmladší zpěváčci z rozdělovské dětské scholičky. Při své homilii pak otec Jaroslav v kontextu se známým starozákonním textem o setníkovi připomněl, že setkání se živým Bohem je nezaslouženým darem, avšak jedině Ježíš Kristus může uzdravit naše zranění hříchem. On sám nás zve: „Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. S pokorou přicházíme a On očišťuje naše srdce a posvěcuje nás. I zmíněných devět dětí se dnes při prvním přijímání Eucharistie stalo chrámem živého Boha.

Na obrázku: Eliška, Jitka, Sára se sestrou Bárou, Jolanka se sestrou Natálkou, Tobias, Václav (všichni z Rozdělova) a Kristýnka z Buštěhradu

Číst dále: 2. 6. 2013 - Školské sestry de Notre Dame a první svaté přijímání v Rozdělově

   

Strana 15 z 33

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>