Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Asistence u oltáře – ministrování

Rozdělovská ministrantská parta …

Jsme „parta“, která svou službou pomáhá knězi během jeho vlastní služby ke chvále Boží a k posvěcení lidí (slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit).

Kdo se může stát ministrantem?

Služba ministrantů není jednoduchá, jak se o tom věřící mohou při mši svaté přesvědčit. Každý ministrant má při slavení liturgie svůj  úkol, při každém z nich jde o setkání s Kristem. Když čte z Písma svatého nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, je služebníkem Krista.

 

Stále doporučujeme náš ministranstký manuál od budějovického kanovníka Václava Píchy

 

Služba ministranta v obrazech

Liturgické funkce u oltáře jsou: lektor, akolyta, krucifer, ceroferář, librista, turiferář, navikulář.

Lektor – Čte z lekcionáře při mši svaté.

Akolyta – Po přímluvách rozprostře na obětním stole korporál a připraví kalich. Pomáhá knězi při přejímání darů od věřících. Asistuje při obřadu lavabo, při němž si celebrant při mši myje ruce.

Krucifer (kruciferář) – Nese v čele průvodu procesní kříž mezi dvěma ceroferáři ze svícemi.

Ceroferář ("světlonoš") – Na počátku mše svaté nesou v průvodu svíce vedle kříže, přináší svíce při čtení z evangelia.

Librista – při bohoslužbě přináší, drží a odnáší příslušné liturgické knihy a otevírá je na místě, ze kterého bude celebrant nebo jiný přisluhující číst. Při vstupní modlitbě a modlitbě po přijímání drží librista otevřený misál, aby kněz při čtení modlitby měl volné ruce.

Turiferář – Nosí při mši svaté kadidelnici.

Navikulář – Nosí při mši svaté loďku s kadidlem.


Mimořádný rozdělovatel svatého přijímánímáme mezi sebou také starší ministranty, kteří, když je třeba, podávají věřícím svaté přijímání; mají k tomu oprávnění Arcibiskupství pražského.


Patroni ministrantů – sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio

Časopis ministrantů – čteme Tarsicius

 

Pokud má někdo zájem ministrovat v rozdělovském kostele, bude nejlépe, když se o případné službě a o podmínkách dohodne s duchovní správcem farnosti; nové zájemce určitě rádi uvítáme.

kontakt P. Jaroslav Kučera, farář, telefon: 312 264 513, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript