Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Ministranti

Ministrantská parta …

Každý člen nejen naší rozdělovské farnosti je originál … důležitý díl mozaiky, která v celku vytváří překrásný obraz živého společenství – mystické tělo Kristovo. Forma účasti nás ministrantů je zřejmá už ze samotného latinského originálu ministrare jež v překladu znamená „sloužit“.

A tak se scházíme u stolu Páně a napomáháme slavení eucharistické oběti. Apoštol Pavel píše křesťanům v Galácii: „Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou.“ (Gal 5,13) Ano, i my ministranti musíme mírnit naše „já“ a z lásky k Bohu vcházet do prostoru presbytáře. Důležitým aspektem spolehlivé služby ministranta je příprava nejen organizační, ale také duchovní.

Vhodnými modlitbami jsou:

Přede mší sv.

Pane, otevři má ústa, abych Tě důstojně chválil

a očisti mé srdce ode všech nedokonalostí,

abych Ti uctivě sloužil po celou mši svatou

u Tvého oltáře. Amen.

 

Po mši sv.

Děkuji Ti, Pane za všechna dobrodiní,

která jsem dostal při mši svaté, u Tvého oltáře.

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Hledat přímluvu můžeme u patronů ministrantů, za které jsou především považováni sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.