Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Nové číslo farního časopisu Prameny

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 06 Březen 2011 17:04 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Neděle, 06 Březen 2011 00:00

Další číslo farního časopisu Prameny je v první části věnováno svátosti křtu tak, jak nás k tomu vybízí první rok z tříleté přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Vedle společného zamyšlení nad duchovním dosahem této svátosti …S hořící svící v ruce … seznámí čtenáře i s jedinečnou středověkou symbolikou jedné památné křtitelnice z našeho vikariátu …Křest - koruna nesmrtelnosti. Náš pravidelný rozhovor jsme zaměřili tematicky, a to k roku sv. Anežky České; putovali jsme do konventu Křížovníků s červenou hvězdou a navštívili P. Jaroslava Ptáčka … Od Karlova mostu. V časopise se zastavíme u zpěvu chorální antifony z liturgie Zeleného čtvrtku Ubi caritas et amor, kterou zhudebnil Maurice Duruflé; náš chrámový sbor tuto skladbu uvede v rozdělovské premiéře snad právě na Zelený čtvrtek. Časopis připomene také památnou návštěvu pomocného biskupa mons. Karla Herbsta v Libušíně a setkání s ním při farní besedě v Rozdělově. Čtenář zde nalezne další zprávy z farnosti a užitečné kalendárium. Ke stažení ve formátu PDF (1,13 MB) … zde

 

Josef Hřebík • Slovo Boží a slovo lidské (VI.)

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 28 Červen 2011 17:38 Napsal uživatel Administrator Pondělí, 11 Srpen 2008 22:13

 

Šesté setkání nad knihami Písma svatého Starého zákona bylo věnováno žalmům, knize, která doprovází křesťana každý den – při mešní liturgii, při liturgii hodin.

V úvodní části připomněl Josef Hřebík význam modlitby žalmů, kterými odpovídá člověk na Boží dar … pět knih Mojžíšových – pět knih žaltáře. Naznačil, že žalmy jsou jak Boží slovo, tak jsou modlitbou lidu, odpověď na Boží slovo.

Poté předložil posluchačům jeden z pohledů na žaltáře, který přirovnal k průběhu dne – jak se v textu žalmů uplatňuje světlo a tma – můžeme tak přirovnat • 1. knihu (Žl 1-41) k noci • 2. knihu (Žl 42-72) k úsvitu • 3. knihu (Žl 78-89) k poledni • 4. (Žl 90-106) k odpoledni • a 5. knihu (Žl 107-150) k večeru. Studie - Od tmy ke světlu v žalmech - ke stažení zde (stať vyšla v roce 2001 v Poslu z Budče č.18, který byl věnován baroknímu umění - umění světla a stínů).

 

Číst dále: Josef Hřebík • Slovo Boží a slovo lidské (VI.)

   

Františkánský klášter v Hájku v roce 2011

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 23 Březen 2011 18:43 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Pátek, 11 Únor 2011 00:00

I letos ožije poutní místo kladenského vikariátu františkánský klášter v Hájku s loretánskou kaplí řadou poutí a společných setkání, poutní sezónu zahájíme v sobotu 30. 4. Vyvrcholením pak bude hlavní hájecká pouť v sobotu 10. září, kdy v Hájku přivítáme pražského arcibiskupa Dominika Duku. Tradičně se již uskuteční odpustková pouť na svátek Porciunkule – Panny Marie Andělské v úterý 2. 8. Naše farnost je také zvána na mši v sobotu 20. 8., kdy liturgii ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude předsedat P. Jaroslav Kučera. Pro zájemce historie regionu připomínáme, že loni vyšla publikace o františkánském klášteře v Hájku. Plakátek letošních poutních setkání v Hájku ke stažení.

Několik snímků z hájeckých setkání

   

Farní beseda s biskupem Karlem Herbstem

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 21 Březen 2011 21:17 Napsal uživatel Administrator Neděle, 30 Leden 2011 00:00

Na první letošní farní besedu přijal pozvání pomocný biskup pražský msgre. Karel Herbst. V homilii při mši svaté navázal na čtení z evangelia (Mk 4,26-34) a promluvil o přítomnosti božího království mezi námi. V následné besedě zdůraznil význam svátosti manželství a důležitosti modlitby, která není nikdy "nadbytečná", i když se to může – viděno „očima časnosti“ – tak jevit. Zastavil se u současné pastorace jeho spolubratrů z řeholního společenství Salesiánů Dona Bosca a na závěr přiblížil program letošních setkání u příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky České. Snímky od Jana Žofáka. Více fotografií v galerii

 

 

   

Na prahu roku 2011

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 04 Leden 2011 16:27 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 01 Leden 2011 00:00

Letošní rok i v rozdělovské farnosti zahájíme pastorační přípravou na rok 2013, kdy si budeme připomínat 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území. Česká biskupská konference vyhlásila na první postní neděli roku 2010 přípravu na toto významné výročí společným pastýřským listem. V období přípravy bude pozornost soustředěna jednak na Boží slovo, jednak na tzv. iniciační svátosti, tedy na křest, biřmování a eucharistii. V roce 2011 bude větší pozornost věnována svátosti křtu, a to celoročně, ale intenzivněji proběhne v době postní a zvláště o letošních Velikonocích, kdy obnovíme své křestní sliby.

Letos vzpomínáme 800. výročí narození sv. Anežky České. Založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila (1234) a stala se jeho představenou; založila též špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křížovníků s červenou hvězdou. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II.(1249). Svědectví o jejím příkladném životě a vroucí zbožnosti podávají listy sv. Kláry a papeže Řehoře IX. Zemřela 2. března 1282 ve svém klášteře »Na Františku«. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 a za svatou 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. Její památku si připomeneme během roku a společně navštívíme konvent křížovníků s kostelem sv. Františka, kde budeme slavit mši svatou.


Noc kostelů 2011. Naše farnost se zapojila do letošní mezinárodní akce Noc kostelů. Její význam není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. Noc kostelů v roce 2011 se uskuteční v pátek 27. května 2011. Kromě Rakouska, Německa a České republiky se v nastávajícím ročníku nově připojuje k celé akci také sousední Slovensko. Mottem ročníku 2011 je úryvek ze žalmu 77: V noci uvažuji o svém srdci, přemítám a můj duch hloubá (Ž 77,7). Vytvořila se již pracovní skupina, která bude připravovat program, její první schůzka se uskuteční v lednu.


Na podzim bychom rádi přivítali mezi námi pražského arcibiskupa Dominika Duku. Při této příležitosti bychom měli také uctít památku 20. výročí úmrtí biskupa Jana Lebedy, který v našem kostele dlouhou dobu působil a také jeho předchůdce, tajně vysvěceného biskupa Ladislava Hlada.

Pokračovat budeme v pořádání farních besed; v pátek 28. 1. mezi námi přivítáme pražského biskupa mons. Karla Herbsta a 25. 2. budeme pokračovat v cyklu biblických zastavení s doc. P. Josefem Hřebíkem, Th.D. - Slovo Boží a slovo lidské (VI. část).

I v roce 2011 budeme vydávat farní časopis Prameny, již nyní připravujeme jarní číslo, které má vyjít na začátku postní doby (další informace Vladimír Přibyl a Pavla Rejhonová).

 

Všem farníkům, milým Rozdělovákům a návštěvníkům našich webových stránek přeji požehnaný rok 2011.

P. Jaroslav Kučera, farář v Rozdělově

   

Strana 53 z 56

<< Začátek < Předchozí 51 52 53 54 55 56 Další > Konec >>