Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

27. 5. 2011 – Noc kostelů 2011 v rozdělovském kostele sv. Václava

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 30 Květen 2011 20:50 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Sobota, 28 Květen 2011 00:00

Noc kostelů v kostele sv. Václava v Rozdělově, již připravovala farnost několik měsíců a do jejíž přípravy se zapojili nejen „farníci“, ale i řada přátel, zpočátku probíhala v režii deštivého počasí. Po mši svaté, jež byla zakončena tradiční májovou pobožností, zahájil program P. Jaroslav Kučera, který společně s Martinou Vermachovou, která se stala průvodcem večera, vyzval přítomné, aby na památku svých zemřelých přátel zapálili svíci, jež nám je bude po celou dobu setkání připomínat. Následoval krátký koncert chrámového sboru, po kterém Josef Vermach přiblížil přítomným historii památky, a to v souvislosti s dějinami obce Rozdělov. Paralelně probíhala hra pro nejmenší návštěvníky – Po stopách kostelníka. Poté Pavla Rejhonová seznámila přítomné s opravenými varhanami a nato proběhl krátký varhanní koncert (Ludmila Švarcová a Pavla Rejhonová). O 21. hodině přišel na pořad dvacet let starý dokument o obnovené rozdělovské kapli sv. Mikuláše, a tak zatímco na jedné straně plály svíčky zapálené za zemřelé přátele, na straně druhé jsme si podobu řady z nich mohli připomenout na filmovém dokumentu. V té době navštívil rozdělovský kostel i primátor města Ing. Dan Jiránek. Po promítání nastoupil farní sbor se svým druhým koncertem (sbor řídila Pavla Rejhonová a Tomáš Mandlík), na programu byl i pravoslavný zpěv mariánského Akafistu. Po tomto vystoupení zazněl saxofon, flétna, bubínky, kytary a zpěv farní kapely. Večerní program ukončily zpěvy z komunity v Taize (řídil Tomáš Mandlík), zpívané modlitby. V tu chvíli byla zhasnuta všechna světla, a tak pouze svíce v rukou účastníků setkání (v nich jakoby se odráželo světlo zapálené velikonoční svíce) vytvořily jedinečnou atmosféru a zároveň světelnou tečku tohoto mimořádného setkání – Noci kostelů 2011.

••Na snímcích zleva • rozdělovský farní chrámový sbor při úvodním vystoupení • kostel se zaplnil návštěvníky • Josef Vermach a komentovaná prohlídka kostela •• Pavla Rejhonová při výkladu u rozdělovských varhan • rozsvěcování svící za naše přátele • primátor města Kladna ing. Dan Jiránek a rozdělovský farář P. Jaroslav Kučera •• Dan Jiránek také zapálil svíci za zesnulé Rozdělováky • z koncertu rozdělovské farní kapely • Zpěv o Naději - meditativní zpěvy z Taize ••

 

Další fotografie v galerii Jan Žofáka

Program Noci kostelů v Rozdělově

Stručná historie rozdělovského kostela sv. Václava ve formátu PDF (4,68 MB)

 

sobota 28. 5. – Pouť za sv. Anežkou Českou

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 29 Květen 2011 04:50 Napsal uživatel Administrator Středa, 18 Květen 2011 00:00

Pouť za sv. Anežkou Českou do křížovnického kostela sv. Františka z Assisi u Karlova mostu v Praze •• Program: mše svatá od 14.30 hod. • poté prohlídka kostela – díla J. K. Lišky a Vavřince Reinera a dalších barokních mistrů  • prohlídka kapitulní síně s freskami Josefa Navrátila • rozdělovské farní kafe u křížovníků • fotografie z putování v galerii

 

 

   

Křest Daniela Kopky - 8. 5. 2011

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 11 Červen 2011 16:21 Napsal uživatel Administrator Úterý, 17 Květen 2011 00:00

V sobotu 8. května – na 3. Neděli velikonoční a na den Panny Marie Prostřednice všch milostí  – byla udělena svátost křtu malému Danielu Kopkovi z Libušína.

Další snímky v galerii Jana Žofáka

 

   

Pouť ke sv. Jiří nad Libušínem – neděle 1. 5. 2011

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 20 Duben 2011 19:08 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Středa, 20 Duben 2011 00:00

Kostel sv. Jiří nad Libušínem stojí uprostřed starobylého hradiště, údajně se zde nacházela farní osada zvaná Hradiště. Kostel se uvádí jako farní v roce 1352 (ostrovští benediktini). Místo tradičních poutí, v šedesátých letech 20. století zde probíhal rozsáhlý archeologický průzkum pod vedením Dr. Zdeňka Váni. Hradiště bylo vybudováno patrně kolem poloviny 9. století, a to jako pohraniční pevnost na rozraní kmenových území Čechů a Lučanů; později se stalo centrem přemyslovské správy. Oblíbené místo bývalého rozdělovského faráře a básníka Jana Lebedy, který duchovní atmosféru tohoto poutního kostela zachytil ve svých básních a vzpomínkách. V loňském roce byl opraven barokní štít kostela, opravu čeká i poškozená zvonice.

Poutní slavnost proběhne v neděli 1. května od 16 hodin; odjezd autobusu od kostela sv. Václava v Kladně-Rozdělově v 15 hodin. Poutníci, kteří připutují ke sv. Jiří pěšky, mohou využít pro cestu zpět autobus. Všichni jste srdečně zváni.


   

Obnovený kříž u rozdělovského kostela

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 08 Listopad 2011 19:00 Napsal uživatel Administrator Pátek, 22 Duben 2011 00:00

U příležitosti letošních Velikonoc byl obnoven památný kříž, který stojí u rozdělovského kostela. Když byla v roce 1924 zrušena školní kaple, tak to bylo právě toto místo, říkalo se zde U křížku, kde byly v roce 1925 položeny základy nového kostela sv. Václava. Kříž byl vztyčen v roce 1886 a stál na samém okraji tehdejší obce, v polích. Na jaře se zde patrně shromažďovali věřící z Rozdělova na začátku pobožností Křížových dnů, které se konali tři poslední dny před Nenebevstoupením Páně, aby si vyprosili dobrou úrodu a odvrátili od obce hrozby války, nemocí a dalších neštěstí … Dnes je místem krátkého zastavení a vzdání úcty k Ukřižovanému … Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých kostelích na celém světě, a chválíme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět …modlitba sv. Františka z Assisi († 1226)

 

 

   

Strana 53 z 57

<< Začátek < Předchozí 51 52 53 54 55 56 57 Další > Konec >>