Svatý Otec – František

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Doporučujeme

 

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Na prahu roku 2011

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 04 Leden 2011 16:27 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 01 Leden 2011 00:00

Letošní rok i v rozdělovské farnosti zahájíme pastorační přípravou na rok 2013, kdy si budeme připomínat 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území. Česká biskupská konference vyhlásila na první postní neděli roku 2010 přípravu na toto významné výročí společným pastýřským listem. V období přípravy bude pozornost soustředěna jednak na Boží slovo, jednak na tzv. iniciační svátosti, tedy na křest, biřmování a eucharistii. V roce 2011 bude větší pozornost věnována svátosti křtu, a to celoročně, ale intenzivněji proběhne v době postní a zvláště o letošních Velikonocích, kdy obnovíme své křestní sliby.

Letos vzpomínáme 800. výročí narození sv. Anežky České. Založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila (1234) a stala se jeho představenou; založila též špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křížovníků s červenou hvězdou. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II.(1249). Svědectví o jejím příkladném životě a vroucí zbožnosti podávají listy sv. Kláry a papeže Řehoře IX. Zemřela 2. března 1282 ve svém klášteře »Na Františku«. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 a za svatou 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. Její památku si připomeneme během roku a společně navštívíme konvent křížovníků s kostelem sv. Františka, kde budeme slavit mši svatou.


Noc kostelů 2011. Naše farnost se zapojila do letošní mezinárodní akce Noc kostelů. Její význam není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. Noc kostelů v roce 2011 se uskuteční v pátek 27. května 2011. Kromě Rakouska, Německa a České republiky se v nastávajícím ročníku nově připojuje k celé akci také sousední Slovensko. Mottem ročníku 2011 je úryvek ze žalmu 77: V noci uvažuji o svém srdci, přemítám a můj duch hloubá (Ž 77,7). Vytvořila se již pracovní skupina, která bude připravovat program, její první schůzka se uskuteční v lednu.


Na podzim bychom rádi přivítali mezi námi pražského arcibiskupa Dominika Duku. Při této příležitosti bychom měli také uctít památku 20. výročí úmrtí biskupa Jana Lebedy, který v našem kostele dlouhou dobu působil a také jeho předchůdce, tajně vysvěceného biskupa Ladislava Hlada.

Pokračovat budeme v pořádání farních besed; v pátek 28. 1. mezi námi přivítáme pražského biskupa mons. Karla Herbsta a 25. 2. budeme pokračovat v cyklu biblických zastavení s doc. P. Josefem Hřebíkem, Th.D. - Slovo Boží a slovo lidské (VI. část).

I v roce 2011 budeme vydávat farní časopis Prameny, již nyní připravujeme jarní číslo, které má vyjít na začátku postní doby (další informace Vladimír Přibyl a Pavla Rejhonová).

 

Všem farníkům, milým Rozdělovákům a návštěvníkům našich webových stránek přeji požehnaný rok 2011.

P. Jaroslav Kučera, farář v Rozdělově

 

Libušínský kostel navštíví biskup Karel Herbst – neděle 9. 1. 2011

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 19 Duben 2020 10:45 Napsal uživatel Administrator Čtvrtek, 30 Prosinec 2010 00:00

Náš milý host salesián Karel Herbst (* 6. listopadu 1943 Praha) –  od roku 2002 pomocný biskup pražský – absolvoval v letech 1968–1973 Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích; kněžské svěcení přijal od kardinála Tomáška 23. června 1973. V letech 1973–1974 působil jako kaplan v Mariánských Lázních, poté na Svaté hoře u Příbrami. V roce 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Od února 1975 až do srpna 1986 pracoval v podniku Úklid jako čistič výkladních skříní, podobně jako pozdější kardinál Miloslav Vlk. Od září 1986, po navrácení státního souhlasu, do roku 1989 působil Karel Herbst ve Starém Sedlišti na Tachovsku. V osmdesátých letech byl hlavním organizátorem salesiánských chaloupek, prázdninových akcí pro děti v rámci podzemního fungování církve.

V době náboženské svobody od roku 1990 do roku 1991 byl ředitelem salesiánské komunity v Praze-Kobylisích, v letech 1997–2000 působil jako spirituál v pražském Arcibiskupském kněžském semináři. Poté administroval farnost Fryšták u Holešova. Od roku 1995 do roku 2001 byl v rámci salesiánské provincie delegátem pro formaci, od roku 1996 až dosud je členem provinciální rady. V letech 1990–2001 byl předsedou redakční rady AD magazínu, křesťanského časopisu pro mladé vydávaného nakladatelstvím Portál. Dne 19. února 2002 byl jmenován pomocným biskupem Arcidiecéze pražské (titulární biskup Siccesiánský). Jeho biskupským heslem je Ježíšův výrok „Milosrdenství chci“.

Mons. Karel Herbst navštívil Rozdělovskou farnost letos dvakrát … 9. května uděloval v rozdělovském kostele sv. Václava svátost biřmování a v pátek 29. 10. zde předsedal pohřebním obřadům při úmrtí našeho sbormistra Jána Čambála.

V kostele sv. Prokopa v Libušíně bude Mons. Karel Herbst celebrovat mši svatou v neděli 9. ledna od 16 hodin.

   

Křest Štěpána Fialky 5. 12. 2010

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 30 Leden 2011 12:03 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 11 Prosinec 2010 00:00

   

Pátek 19. listopadu – Řeckokatolická církev, její historie a spiritualita

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pátek, 19 Listopad 2010 21:04 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 06 Únor 2010 18:01

V pořadí již 17. beseda proběhla pátek 19. listopadu, tentokrát s Mons. Milanem Hanušem – Řeckokatolická církev, její historie a spiritualita.

Mons. Mgr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice; studoval na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Po vysvěcení krátce působil na Plzeňsku, v Kralovicích, ale jeho cesta nakonec vedla do řeckokatolické církve. Tento měsíc – 1. 11. – jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Setkání bylo zahájeno koncelebrovanou mší svatou, hlavním celebrantem byl Mons. Milan Hanuš, který v promluvě na text evangelia sv. Lukáše (Lk 19,45-48) připomněl význam chrámu pro společné setkávání věřících. V besedě se zabýval vztahy obou církví - římskokatolické a řeckokatolické a podtrhl jejich jednotu, jsme jednou z českých a moravských diecézí. Na druhé straně naznačil rozdíly v liturgii, v liturgickém kalendáři a významu zpěvu … jako příklad uvedl slavení velikonočních svátků; přiblížil také východní tradiční velikonoční zvyky - žehnání pokrmů. Setkání se zúčastnil také o. Jaroslav Hulyak, řeckokatolický administrátor farnosti v Mladé Boleslavi, který je ustanoven také pro řeckokatolické věřící v Kladně - Rozdělově.

 

   

Jak šel život - opožděný rozhovor s Jánem Čambálem

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pátek, 19 Listopad 2010 06:47 Napsal uživatel Administrator Sobota, 12 Červenec 2008 10:00

Po odchodu na věčnost Jána Čambála (* 1927, † 23. 10. 2010) si uvědomujeme, jaké velké dílo nám zanechal, odkaz, na který bychom měli navázat, který nás svým způsobem zavazuje … Jeho památku připomíná i rozhovor, který Lukáš Krinke připravil s Jánem Čambálem pro kladenskou kulturní revui Kladno - Záporno (6. číslo); po dohodě s autorem a redakcí časopisu jej zveřejňujeme také na webových stránkách rozdělovské farnosti.

Číst dále: Jak šel život - opožděný rozhovor s Jánem Čambálem

   

Strana 42 z 44

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 Další > Konec >>