Svatý Otec – František

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Doporučujeme

 

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Od východu každý den vychází slunce naděje

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Aktualizováno Pátek, 15 Září 2017 16:55 Napsal uživatel Pavla Rejhonová Čtvrtek, 14 Říjen 2010 17:35

Od východu každý den vychází slunce naděje, které navrací existenci lidskému rodu … Muži a ženy Východu jsou pro nás znamením Pána, který se vrací (Jan Pavel II., Orientale Lumen, 28)

Rozdělovský farní sbor zahájil nácvik starobylého sborového zpěvu východní církve ke cti a chvále Bohorodičky Akafist (Akathistos). Zkouška každou neděli od 18 hodin v učebně na faře. Další informace Pavla Rejhonová / Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


Akathistos – oslavný zpěv východní církve k Panně Marii. Hymnus má dvě části, z nichž první formou poezie rekapituluje evangelijní události Vtělení od zvěstování, narození Krista po útěk do Egypta a návštěvu v chrámu; druhá více teologická a symbolická reflektuje význam Vtělení, respektive je oslavou sestupu Stvořitele z nebeských výšin do neposkvrněného lůna, příchodu Slova v úžasu andělů z bohumilé Panny, jež se stala ochránkyní všech panen, před nedokonalou modlitbou lidí oslavuje Pannu Marii jako světelnou pochodeň, raduje se z odpuštění a velebí Syna i Bohorodičku jako každý živý chrám … (podle Karla Sládka, Mystická teologie východoslovanských křesťanů, 2010, str. 100).Na obrázku pravoslavná ikona - Zvěstování Panny Marie, na rámu ikony vyobrazení jednotlivých ikosů Akafistu

Tímto zpěvem bychom chtěli v rozdělovské farnosti přispět nejen k obohacení blížícího se 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje do naší vlasti, ale i k prohloubení mariánské úcty a poznání duchovních tradic východních církví. Příprava nápěvu probíhá po konzultacích s přáteli z řeckokatolické a pravoslavné církve.

 

 

 

Zemřel Ján Čambál

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 17 Listopad 2010 14:24 Napsal uživatel Administrator Neděle, 28 Únor 2010 17:14

V sobotu 23. října 2010 zemřel ve věku 83 let náš bratr v Kristu, sbormistr a varhaník a dlouholetý ředitel kůru v kostele sv. Václava v Kladně – Rozdělově Ján Čambál. Neúnavný propagátor odkazu sv. Dona Boska. Rozloučíme se s ním v našem rozdělovském kostele sv. Václava v pátek 29. 10 v 11 hodin. R.I.P.

Parte ve formátu PDF

 

Ján Čambál se svým sborem a přáteli v rozdělovském kostele 19. 5. 2010

 

Foto z pohřebních obřadů v rozdělovském kostele  29. 10. 2010 - liturgii předsedal pražský pomocný biskup Mons. Karel Herbst.

 

Další snímky v galerii

   

Farní beseda – Nad knihami Nového zákona –pátek 15. října

Aktualizováno Pátek, 15 Září 2017 17:02 Napsal uživatel Administrator Středa, 17 Únor 2010 18:20

První podzimní farní beseda měla na programu setkání s novozákonním biblistou s Jaroslavem Brožem Th.D. S.S.L. z katedry biblických věd Katolické teologické fakulty UK. Tento náchodský rodák (* 1963) se soustavně zabývá knihami Nového zákona, v roce 1994-1997 studoval na Pontificio Istituto Biblico v Římě, od roku 2001 člen Katolické biblické asociace USA (active member of Catholic Biblical Association of America). Letos (4. 7.) jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

V homilii nad liturgickými texty ke sv. Terezii promluvil o nutnosti modlitby, o její úloze v životě této světice i další karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Téma modlitby bylo také stěžejním motivem na přednášce v klubovně farnosti, kde se biblista věnoval pavlovské teologii, zejména Prvnímu listu svatého apoštola Pavla Soluňanům … jako vhodný text vybral úryvek z úvodní kapitoly … Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše Krista vytrvalá (1Sol 1,3) … dále se věnoval i úvodnímu pozdravu v tomto listu … Milost vám a pokoj (1Sol 1,3). V této souvislosti připomněl význam prosebné modlitby. Inspirativním byl pro posluchače ohlas pavlovské teologie v díle bl. Matky Terezy z Kalkaty, jejíhož 100. výročí narození jsme nedávno vzpomněli … závěrem společně se svým kolegou doc. Josefem Hřebíkem Th.D. S.S.L. odpověděl na několik dotazů. Věříme, že Jaroslav Brož mezi nás opět někdy zavítá. (snímky Jan Žofák a Vladimír Přibyl)

 

 

 

 

   

20 let kněžství otce Jaroslava (1990 – 2010)

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 17 Listopad 2010 12:52 Napsal uživatel Administrator Pondělí, 28 Červen 2010 17:19

V neděli 27. června si rozdělovská farnost připomněla 20. výročí udělení svátosti kněžství rozdělovskému faráři P. Jaroslavu Kučerovi (* 21. 8. 1956, Plzeň). Po  vysvěcení (30. 6. 1990) Jaroslav Kučera působil na Rakovnicku, nejprve jako administrátor v Čisté; později se stal farářem v Rakovníku. Před pěti lety přichází do Rozdělova, kde byl ustanoven i jako okrskový vikář kladenského vikariátu. Vyprošujeme mu Boží požehnání, dary Ducha svatého, pevné zdraví. Děkujeme za vše, otče Jaroslave. (foto Jan Žofák)

 

Další snímky v galerii Jiřího Horského.

 

   

Den rozdělovské farnosti ve františkánském klášteře v Hájku

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 24 Květen 2010 08:20 Napsal uživatel Administrator Neděle, 11 Duben 2010 18:09

V sobotu 22. května proběhl Den rozdělovské farnosti ve františkánském klášteře v Hájku, někteří putovali pěšky (start od rozdělovského kostela v 6 hodin), někteří na kolech (několik defektů, bez úrazu), řada „poutníků“ automobily a hlavní skupina autobusem. Po příjezdu a přivítání správci kláštera – manželé Langovi – připomněl krátce historii konventu Vladimír Přibyl, nato následovaly Mariánské litanie před Pannou Marií Hájeckou v Loretánské kapli. Program pokračoval pásmem mluveného slova  Žil jednou jeden člověk, jmenoval se František, které doprovázela rozdělovská farní kapela. Středem setkání byla mše svatá, po které následovalo společné pohoštění. Vše zakončilo svátostné požehnání v refektáři kláštera. Společně s rozdělovským farářem P. Jaroslavem Kučerou, který setkání vedl, nás provázel celý den rektor kaple v Hájku – Jan Maria Vianney Dohnal ofm. Pro zájemce ke stažení pásmo z Františkánských pramenů –  Žil jednou jeden člověk, … a zpěvníček. Snímky ze setkání v galerii.

   

Strana 42 z 43

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 Další > Konec >>