Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Koncert k nedožitým 85. narozeninám Jána Čambála – neděle 16. září

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 02 Září 2012 19:16 Napsal uživatel Pavla Rejhonová Neděle, 02 Září 2012 19:00

V neděli 16. září 2012 v 17 hodin se uskuteční v rozdělovském kostele sv. Václava "Slavnostní koncert k nedožitým 85. narozeninám Jána Čambála", dlouholetého rozdělovského regenschoriho. Koncert za podpory Magistrátu města Kladna připravují společně zpěváci z Chorus Carolinus, Rozdělovského chrámového sboru a další bývalí členové a členky Schola Cantorum Sanctae Caeciliae.

Na programu zazní písně a skladby, které se Scholou před lety nacvičil sbormistr Ján Čambál. Vedle několika drobnějších duchovních skladbiček budou značnou část programu tvořit Čambálovy dramatické zpěvy. Ty vznikaly na texty z Písma postupně v průběhu let 1955 až 1964 původně pro sólový tenor a varhany, později je Ján Čambál rozepsal pro tenor, smíšený sbor a varhany. V rámci koncertu bude také představeno nové CD s těmito dramatickými zpěvy, nazvané "Cantica drammatica". CD natočilo letos v březnu na šedesát zpěváků a zpěvaček z okruhu "bývalých Cecilek" a stávajících členů rozdělovského chrámového sboru a souboru Chorus Carolinus pod vedením Karla Procházky. Ten také bude řídit spojené sbory při slavnostním koncertu, varhanního doprovodu se ujme Ludmila Švarcová a celým koncertem bude provázet Martina Vermachová. Srdečně zveme! Plakátek ke stažení zde.
Vzhledem k tomu, že by Ján Čambál oslavil své 85. narozeniny v pondělí 17. září, bude za něj v tento den v rozdělovském kostele sloužena večerní mše svatá.

 

Vikariátní pouť v Tuřanech u Slaného – 11. srpna 2012

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 11 Srpen 2013 11:25 Napsal uživatel Tomáš Linhart Sobota, 11 Srpen 2012 20:43

Plakátek umístěn v předsálí rozdělovského kostela zval s předstihem na vikariátní pouť do Tuřan u Slaného, kde se konala mše svatá u příležitosti slavnosti Panny Marie Nanebevzaté. Malebná vesnička, jejímž srdcem je na mírném návrší skvící se poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie přivítala procesí poutníků, tak jak tomu bylo v dobách minulých. Zesnuvší pamětníci pochováni na hřbitově v těsné blízkosti kostelíka a barokní zvonice by jistě vypověděli svá vděčná svědectví. Mariánská pobožnost a možnost svátosti smíření předcházela mši svaté, která proběhla vzhledem k prázdninovému času za slušné účasti věřících. Po úvodním znamení kříže srdečně přivítal hlavního celebranta, okrskového vikáře P. Jaroslava Kučeru slánský farář Mgr. Pavel Táborský, který společně s P. Jaroslavem Ptáčkem O.Cr. a administrátorem farnosti Nové Strašecí - P. Mgr. Mariuszem Walczakem koncelebroval slavnostní bohoslužbu. V evangeliu (Lk 1,39-56), jenž od ambonu přednesl rozdělovský jáhen Mgr. Jarmil Klanc jsme otevírali sluch slovům chvalozpěvu „Magnificat“, na jehož obsah poté volně navázal ve své homilii P. Jaroslav Kučera. Panna Maria, služebnice Páně, přijala vtělené Slovo a stala se tak Jeho snoubenkou a matkou. Maria nás svým vzorem pozemského života přivádí k živé spolupráci, k dialogu s Bohem. K hlubší účasti i k prohloubení duchovního prožitku zvala přítomnost krásné gotické sochy Tuřanské Madony, jež z hlavního oltáře shlíží laskavým pohledem na shromážděný Boží lid. Povzbuzeni Božím slovem a posilněni přijetím svátosti oltářní vykročili jsme s odhodláním vstříc našemu pozemskému počínání. Kéž nás Panna Maria, Královna nanebevzatá provází svou mocnou přímluvou.

Další snímky z putování Jiřího Horského zde

Číst dále: Vikariátní pouť v Tuřanech u Slaného – 11. srpna 2012

   

Emeritní probošt P. Jaroslav Vyterna v Rozdělově – 4.8.2012

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 01 Říjen 2012 21:05 Napsal uživatel Administrator Neděle, 05 Srpen 2012 12:01

V sobotu 4. 8. 2012 při mši svaté v rozdělovském kostele jsme poděkovali za 85 let života P. Jaroslava Vyterny, emeritního probošta z Mělníka (*27.7.1927), který přijal 4.8. 1954 kněžské svěcení – "za zavřenými dveřmi" – od tajně vysvěceného biskupa Ladislava Hlada právě v rozdělovském kostele; liturgie se zúčastnil vedle rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery i kanovník P. Josef Hřebík, Th.D. Snímky Jan Žofák.

   

Porciunkule v Hájku a 90. narozeniny P. Benedikta Holoty ofm

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 05 Srpen 2012 11:38 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 05 Srpen 2012 11:24

Ve čtvrtek 2.8.2012 se ve františkánském Hájku konala tradiční pouť Porciunkule, při které jsme měli možnost dojít plnomocných odpustků. Zájem byl značný, umocněn přítomností jubilanta P. Benedikta Vladimíra Holoty OFM, který v neděli 5. srpna oslaví své 90-té narozeniny. Mše svatá, kterou koncelebrovali františkánští kněží a okrskový vikář P. Jaroslav Kučera začala úderem 17-té hodiny vstupem liturgického průvodu do refektáře. Při své homilii osvětlil hlavní celebrant P. Holota význam slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule. Vrátil se ke kořenům, kdy sv. František po své konverzi zatoužil zcela se odpoutat od vlastní tíživé minulosti. Díky zjevení, kterého se mu dostalo, objevil vysvobození v porciunkulovém odpustku a to nejen pro sebe, ale pro všechny, kteří upřímně touží žít v radosti z výkupné smrti Pána Ježíše, aniž by se soužili svými dřívějšími přehmaty. Někdy možná až příliš úzkostlivě žijeme s obavou o spásu naší duše, přičemž otec Holota dále připomněl, že věčný život je poznání jediného Boha a toho, kterého On poslal … tedy Pána Ježíše Krista. Avšak poznání nikoliv jen rozumem, ale naším srdcem, celou naší bytostí. Pak můžeme současně žít životem pomíjivým v čase a zároveň životem ve věčnosti. Působivé kázání přineslo mnoho naléhavých slov, která však vyzněla zcela přirozeně. Slyšeli jsme: „Bůh je živou skutečností v nás“.

Ano, při pozorném naslouchání slovům z úst otce Holoty docházíme k přesvědčení, že jeho tvrzení jsou autentická. Před závěrečným slavnostním požehnáním přednesl oficiální blahopřání k významnému kulatému jubileu rektor klášterní kaple Navštívení Panny Marie v Hájku P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM. A po skončení Loretánských litanií milému otci Holotovi potřásl rukou snad každý přítomný a srdečně, mnohdy s dojetím vyslovil přání všeho dobrého. Úplnou tečku za vydařenou poutí učinilo příjemné společné posezení u praskajícího ohýnku při neformálních hovorech a chuťově výtečných opečených klobásách. Za vše Deo Gratias.

P. Benedikt Vladimír Holota, OFM (* 1922), kněz, řeholník a známý exercitátor, který má i pozoruhodný vztah ke Kladnu – po uzavření klášterů si prožil internaci na Klíčavě, budoval tam nádrž pro pitnou vodu, která přicházela i k nám do Rozdělova. Benedikt Holota je také autor několika knih – Hovory na nemocničním lůžku (1994), Nebyl jsem hrdina: Vzpomínky na totalitu 1950–1989 (2002), Eucharistie, který projev lásky může být větší (2009) a Zápisky (ne)zkušeného faráře (2010). A je znám i jako dovedný autor kreseb (viz náš farní časopis PRAMENY 1/XIV).

   

Křest malé Augustiny Štěpánkové – 29.7.2012

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 23 Září 2012 11:59 Napsal uživatel Administrator Čtvrtek, 02 Srpen 2012 04:10

   

Strana 44 z 56

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>