Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Velkopáteční obřady 6. dubna 2012

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 25 Listopad 2012 19:13 Napsal uživatel Administrator Sobota, 07 Duben 2012 00:00

Velkopáteční obřady se skládají ze tří částí … bohoslužba slova, ve které dominují Pašije podle sv. Jana, následuje obřad uctívání kříže. Obřady uzavírá svaté přijímání. Letošní homilii přednesl starozákonní biblista a kanovník P. Josef Hřebík, který při kázání vycházel z prvního čtení z knihy proroka sv. Izaiáše (Iz 52,13-53,12).

Již od odpoledních hodin rozjímali věřící u Božího hrobu; děti vedly od 15 hodin pobožnost Křížové cesty. Několik snímků od Jana Žofáka … celá kolekce fotografií zde

Další snímky v galerii Jiřího Horského

 

30. března – XXVI. Farní beseda, tentokrát s kapucíny

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 21 Červenec 2012 20:24 Napsal uživatel Administrator Pátek, 30 Březen 2012 00:00

Další farní beseda byla věnována opět františkánské spiritualitě, po loňské návštěvě provinciála františkánů P. Jeronýma Jurky ofm, jsme mezi námi přivítali kapucíny P. Kryštofa Javůrka OFM.Cap a br. Maxmiliána Gottwalda OFM.Cap. Pobožnost Křížové cesty vedl br. Maxmilián, hlavním celebrantem mše svaté byl otec Kryštof, který před bohoslužbou zasedl také do zpovědnice. Beseda po mši svaté přiblížila účastníkům život kapucínů včera a dnes.

 

Další snímky v galerii Jiřího Horského

   

10.3.12 – Rozdělovské putování za sv. Anežkou

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 12 Březen 2012 06:33 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 11 Březen 2012 16:42

V sobotu 10.3.12 se vydala nepříliš početná skupinka rozdělovských farníků na unikátní výstavu Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice, jenž se v těchto dnech odehrává v pražském Anežském klášteře. Návštěvě výstavy samotné předcházelo krátké zastavení v jednom z největších pražských kostelů sv. Jakuba Většího, jenž se řadí mezi pět pražských bazilik minor a pojí se s ním legenda o uťaté ruce zloděje, kterému se zachtělo odcizit sochu Bolestné Panny Marie. Ti, kteří neputovali z Kladna vlakem, připojili se k výpravě před vstupem do rozsáhlých útrob klášterního komplexu. Autentické prostředí zvalo k hlubšímu a ucelenému vnímání expozice, která mimo jiné poukazuje na každodenní život ve středověkém klášteře, v němž jeho zakladatelka, klariska sv. Anežka bezmála půl století v postech a přísné askezi Bohu věrná zůstala a odkud také na věčnost odešla. Květinami zdobený výklenek v kapli Panny Marie tuto skutečnost připomíná. Jedná se o místo původní hrobky světice, která se pozemského bohatství a moci zřekla pro lásku k Pánu Ježíši. Výstava se však nedotýká „pouze“ osobnosti Anežky Přemyslovny, nýbrž také rodově a duchovně spřízněných sv. Hedviky Slezské a sv. Alžběty Uherské. Není snadné vyzdvihnout umělecké dílo, které by stálo nad ostatními, jde spíše o vkus a zaměření návštěvníka. Pozoruhodné jsou již samotné raně gotické interiéry, mezi které se řadí kostel sv. Františka, ambit, refektář, Anežčina soukromá oratoř či svatyně sv. Salvátora s Branou harmonie, jejíž prostor měl sloužit jako rodové pohřebiště Přemyslovců, a kde jsou nyní k vidění pohřební insignie Přemysla Otakara II. a též i úchvatný Ostatkový kříž. Z dalších exponátů zaujme například pozdně gotická Archa Puchnerova (r.1482), rokokový relikviář (18.stol.) s ostatkem sv. Anežky, brevíř křižovnického velmistra Lva (r.1356), podobizna sv. Anežky na hlavici triumfálního pasu (r.1261) či díla Jana Jiřího Heinsche, A. de Rohdena, V. Hellicha, J. Navrátila, Josefa Václava Myslbeka a dalších autorů. Genius loci ve spojení s historickými artefakty, malbami, sochami, dochavanými listinami a také doprovodným filmovým dokumentem o Anežčině životě zapsal živou vzpomínku na tuto jedinečnou výstavu (na snímku Okenní vitraj se sv. Anežkou, návrh Josef Scheiwl, 1884 a vlevo detail obrazu Vojtěcha Hynaise, Sv. Anežka Česká, Paříž, 1879).

Dle spokojených výrazů na tvářích Starým Městem se vracejících rozdělovských poutníků a kladných ohlasů z času stráveného v Praze lze usuzovat, že výprava splnila očekávání všech zúčastněných. Deo Gratias a příště nashledanou, třeba i v hojnějším počtu. Výstava končí 25. 3. 2012, neváhejte!

Snímky z putování v galerii Jiřího Horského

 

   

První postní neděle

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 27 Únor 2012 06:26 Napsal uživatel Administrator Neděle, 26 Únor 2012 00:00

Několik snímků Jana Žofáka z První neděle postní. Udělování popelce a obřad zařazení čekatelů křtu … o svaté noci Kristova vzkříšení budou tito katechumeni v Kristově jménu v rozdělovském kostele pokřtěni …

   

Pohřeb P. Bořivoje Bělíka – Hrádek u Vlašimi 21. 2. 2012

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Únor 2012 08:12 Napsal uživatel Administrator Středa, 22 Únor 2012 00:00

V úterý 21. února jsme se na poutním místě  v Hrádku u Vlašimi rozloučili s P. Bořivojem Bělíkem (25.4.1937,† 14.2.2012). Do kostela sv. Matouše se sjely desítky kněží, stovky věřících z Podblanicka a dalších míst, kde otec Bořivoj působil. Při pohřební homilii pražský pomocný biskup Mons. Karel Herbst použil slova evangelia sv. Jana (10, 1-11) o Dobrém pastýři, kterého ctíme jako zmučeného na kříži, symbolu naší víry. A v této souvislosti připomněl, že Bořivoj Bělík byl pastýřem dobrým, oblíbeným, na kterého se mnozí obraceli ve svých starostech, a on je nikdy nezklamal. I ve své těžké nemoci, která jej svírala, ničila … a i v tomto utrpení se podobal Kristu, jehož věrným a dobrým knězem byl.

Pohřební liturgii doprovázel zpěvem rozdělovský farní sbor, který společně s téměř stovkou rozdělovských a kladenských farníků doprovodil svého milovaného kněze na jeho poslední cestě.  Za naši farnost se s P. Bělíkem rozloučil jáhen Jarmil Klanc.

Další snímky v galerii Jiřího Horského.

 

   

Strana 46 z 56

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>