Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Ex libris Jan Lebeda

Ex libris Jan Lebeda

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Cyrilometodějská památka ve Slaném a nová kniha Vladimíra Vavřínka

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 26 Červen 2013 19:07 Napsal uživatel Administrator Středa, 26 Červen 2013 16:27

V rámci letošního 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje jsme hledali i cyrilometodějské památky v našem vikariátu s vědomím, že jich bude jistě poskrovnu. Procházeli jsme chrámy a nakonec se nám podařilo nalézt jediné významnější dílo s cyrilometodějskou tématikou – barevné vitrajové okno ve slánském kostele sv. Gotharda, které v roce 1894 věnovali Max a Marie Hirscherovi. Zajímavá památka, na které je sv. Metoděj zobrazen jako žehnající arcibiskup a sv. Cyril jako řeholník s křížem. Ve slánské farní pamětnici se tamní děkan Josef Kandler (* 1836, † 1903) o tisíciletém výročí úmrtí sv. Metoděje pěkně rozepsal. Připomíná, že nejen moravští biskupové, ale i čeští pastýři zvali toho roku věřící k putování na Velehrad. Tehdejší Vídeň však nebyla setkávání Slovanů na Velehradě příliš nakloněna, a tak nakonec zákaz postihl pražskou pouť, a to údajně kvůli epidemii. Odpustky mohli získat i věřící, kteří se na Velehrad nevypravili, a to návštěvou poutních míst ve Staré Boleslavi (zde se uctívá Paladium země české, legendárně spojené právě s postavou sv. Cyrila a Metoděj), v Praze v chrámu sv. Cyrila a Metoděje a na Karlovarsku v proslulém Maria Kulmu. Slánský děkan navštívil, jak poznamenal, právě toto místo, neboť se tehdy léčil v Karlových Varech. Jak uvedl v kronice, byť to byl svátek zejména Moravanů, Češi slavili rovněž horlivě. A ohlasem na toto výročí, na jistou národní emancipaci, může být i barevné okno v kostele sv. Gotharda.

Číst dále: Cyrilometodějská památka ve Slaném a nová kniha Vladimíra Vavřínka

 

14. 6. 2013 - Hravé rozloučení s "nábožkem" na farní zahradě

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 22 Červen 2013 20:41 Napsal uživatel Tomáš Linhart Pondělí, 17 Červen 2013 15:56

Zatímco rozdělovské katechetky obdržely kytičky a vyslechly poděkování z úst pana vikáře Jaroslava Kučery v závěru nedělní mše svaté, děti se mohly těšit na soutěžní klání při posledním a netradičním pátečním setkání před blížícími se letními prázdninami. V rámci rozlučky za již uplynulým rokem výuky náboženství přichystala farní mládež zajímavý program plný rozmanitých pohybových soutěží a biblických hádanek. Děti vytvořily dvoučlenné posádky a po stopách apoštola Pavla se vyplavily vstříc dobrodružství. Za nezměrnou snahu se při vyhlašování výsledků dočkali všichni soutěžící štědré odměny. S plnými kapsami cukrátek spokojeně odcházeli vstříc slunečnému víkendu.

Snímky od Jana Žofáka možno zhlédnout zde

   

2. 6. 2013 - Školské sestry de Notre Dame a první svaté přijímání v Rozdělově

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 16 Červen 2013 09:23 Napsal uživatel Tomáš Linhart Středa, 05 Červen 2013 18:29

Mše svatá 9. neděle v mezidobí se v zaplněném rozdělovském kostele sv. Václava nesla v obzvláště slavnostní atmosféře. Ku příležitosti 150. výročí příchodu Školských sester de Notre Dame do Kladna přijaly pozvání čtyři představitelky tohoto řádu - včetně generální představené M. Anežky Bednářové (ostatní sestry nemohly pro povinnosti přijet). Přihlížely tak prvnímu svatému přijímání dětí převážně z rozdělovské farnosti. Slavnostně oblečené - rozestoupené děti před oltářem představil pan vikář Jaroslav Kučera hned v úvodu bohoslužby, kterou svými andělskými hlásky doprovázeli nejmladší zpěváčci z rozdělovské dětské scholičky. Při své homilii pak otec Jaroslav v kontextu se známým starozákonním textem o setníkovi připomněl, že setkání se živým Bohem je nezaslouženým darem, avšak jedině Ježíš Kristus může uzdravit naše zranění hříchem. On sám nás zve: „Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. S pokorou přicházíme a On očišťuje naše srdce a posvěcuje nás. I zmíněných devět dětí se dnes při prvním přijímání Eucharistie stalo chrámem živého Boha.

Na obrázku: Eliška, Jitka, Sára se sestrou Bárou, Jolanka se sestrou Natálkou, Tobias, Václav (všichni z Rozdělova) a Kristýnka z Buštěhradu

Číst dále: 2. 6. 2013 - Školské sestry de Notre Dame a první svaté přijímání v Rozdělově

   

Nová publikace o kostele sv. Mikuláše v Hnidousích

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 05 Červen 2013 12:07 Napsal uživatel Administrator Středa, 05 Červen 2013 11:52

Zájemce o církevní dějiny Kladna rozhodně potěší nová publikace vydaná u příležitosti 100. výročí postavení kostela sv. Mikuláše v Hnidousích. Autoři ing. Pavel Marek, PhDr. Jakub Pavlík a František Baďura se postupně zabývají stavbou kostela, jeho uměleckým zařízením (zvony a varhany) a připomínají také římskokatolické kněze, kteří v Hnidousích působili (např. ThDr. Ladislav Šinkmajer, P. Zdeněk Korejs atd.). Kvalitně vytištěná knížečka, kterou doprovází celá řada pěkných historických fotografií, má působivou grafickou úpravu; vydání podpořilo Statutární město Kladno. Kontakt na autory - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ukázka z publikace

   

24. 5. 2013 Rozdělovská Noc kostelů 2013

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 03 Červen 2013 05:51 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 26 Květen 2013 10:02

V rámci letošní Noci kostelů otevřelo své brány více než 1300 kostelů a modliteben, do nichž si našli cestu desetitisíce zvídavých návštěvníků z řad nejširší veřejnosti. Po třetí v řadě se zapojila i naše rozdělovská farnost. Vytvoření pestrého večerního programu předcházelo úsilí všech zainteresovaných organizátorů a účinkujících včetně „kormidelníka“ pana faráře Jaroslava Kučery, který své posádce určoval správný směr společného snažení. V pátek večer se po rozezvučení zvonů ve věži kostela počal pečlivě připravovaný program realizovat. Mše svatá s Loretánskými litaniemi nás všechny přítomné uvedla do rozmanitého večera, který úvodním slovem zahájil otec Jaroslav společně s usměvavou průvodkyní celým večerem – Martinou Vermachovou.

Číst dále: 24. 5. 2013 Rozdělovská Noc kostelů 2013

   

Strana 13 z 31

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>