Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Postní a velikonoční Prameny

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Napsal uživatel Administrator Středa, 26 Únor 2020 12:45

 

Milé spolufarnice a milí spolufarníci! Vážené čtenářky a vážení čtenáři!Dostáváte do ruky další číslo našeho Zpravodaje Prameny. Tentokrát si přečtete slova otce Jaroslava v úvodníku něco více o Máří Magdaléně, také i v souvislosti s obnovou kapličky jejího jména v Buštěhradě. Kronikář Buštěhradu pan Pergl nám přidal vyprávění o její historii po dnešek, kdy se u ní sešli náš pan farář, starostka Buštěhradu i občané, kteří chtěli být u toho, když zase kaplička ožila. Číslo pokračuje příspěvky našich ministrantů, o mších svatých s dětmi, slovy k 75. výročí osvobození Osvětimi, zmínkou o Papežově Davosu, vzpomínkou na Scholu cantorum sanctae Caeciliae a pozváním k farní pouti na Moravu, do Olomouce na Svatý kopeček a Svatý Hostýn a další. Všimněte si pozvání k postní duchovní obnově a termínů, co nás čekají. Redakce vám přeje klidný půst a požehnané Velikonoce. Helena Raifová

Ke stažení zde

 

 

 

PRAMENY - ADVENT A VÁNOCE 2019

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Napsal uživatel Administrator Pátek, 29 Listopad 2019 00:00

Zpravodaj Prameny 1/2020 - Advent a Vánoce - naší farnosti máte připraveny na stole v kostele. Provede vás časem předvánočního Adventu i časem Vánoc 2019. V úvodníku otec Jaroslav připomíná rok 1989 i čas současný. Jak jsou důležité vztahy mezi námi, že Ježíš přichází, aby přemohl zlo a ukázal nám cestu naplněnou vděčností, radostí a pokojem. Najdete tam též výdaje na údržbu a opravy v naší farnosti v roce 2019. Zpravodaj pokračuje dále slovy o výuce náboženství, pár slovy o dětech v kostele, obrazovou reportáží o Svatováclavských oslavách 2019, reportáží o farní pouti do Mariánské Týnice a Plas, zprávou o varhanním koncertu i setkáních seniorů, pozváním na Adventní duchovní obnovu a  dalšími příspěvky. Nechybí poděkování otce Jaroslava těm, kteří přiložili ruku k dílu ve farnosti, většinou zcela nezištně, abychom se více cítili u nás v kostele doma. Redakce přeje všem čtenářům požehnané Vánoce a šťastné vykročení do roku 2020. Helena Raifová

Ke stažení zde

 

   

Náhrobky boromejek a školských sester de Notre Dame na kladenském hřbitově

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Listopad 2019 14:40 Napsal uživatel Administrator Čtvrtek, 07 Listopad 2019 11:17

Vzpomeneme na Kladně na řeholní sestry, které ve městě působily? Ony zde přinesly oběť na poli péče o nemocné a ve školství, modlily se za toto město. Časnou „odměnou“ jim byl „vyhazov“, likvidace kláštera a občanské ponížení. Naštěstí je tady ta odměna věčná. Jsme jim za mnohé vděčni. RIP

 

Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského působily na Kladně od roku 1896, část jich i pracovala v zaniklé nemocnici Kladno – Újezd. V roce 1903 připadl boromejkám úkol zařídit jednotlivá oddělení tehdejší novostavby nemocnice (dnešní nejstarší část – při hlavní třídě). Za první světové války (1914 - 1918) téměř všichni lékaři nemocnice odešli na frontu a nemocnice byla přeplněna raněnými vojáky. Tehdy zde obětavě působilo 16 řeholních sester, které se svého poslání zhostily dobře. Vždyť tehdejší sestra představená Cyrila Macková (†1925 Kladno) byla za zdravotní péči řeholnic v nemocnici vyznamenána zlatým křížem. V roce 1950 „odcházejí“ sestry boromejky z kladenské „velké“ nemocnice do Kutné Hory. Jednadvacet řeholních ošetřovatelek z Kladna kutnohorská nemocnice tehdy ochotně přijala. Sestry boromejky zůstaly v Kutné Hoře až do 13. 9. 1959, kdy bylo rozhodnuto vypovědět řeholnice ze všech nemocnic.


Školské sestry de Notre Dame. Kladenská filiálka byla založena jako patnácté působiště kongregace. Budova, kde sestry původně pobývaly, byla vysvěcena 11. 10. 1863, tehdy sestry učily na obecné škole. Nový klášter sester byl vystavěn v roce 1885 a podstatně rozšířen v letech 1904 - 1905. V roce 1896 učilo na Kladně 36 sester a v roce 1899 začaly sestry vyučovat i v Kročehlavech. V roce 1906 bylo povoleno sestrám zřídit soukromou hudební školu. V roce 1931 působilo v klášteře 36 sester, celkově, a to včetně čekatelek, chovanek a služebné, zde pracovalo 60 osob. Sestry vyučovaly v hudební škole (241 žákyň), rodinné škole (42), kursu šití prádla (38), kursu vaření (14), psaní strojem (12), němčině (57), francouzštině (17), angličtině (6), těsnopisu (5). Od roku 1942 zde byl zřízen sirotčinec, v samém závěru války byl klášter obsazen německým vojskem. V roce 1949 postátněny soukromé školy a v roce 1951 (16. 1.) byly sestry vystěhovány do Vidnavy ve Slezsku.

Snímky ze hřbitova zde

 

   

Svatováclavské PRAMENY

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Napsal uživatel Administrator Pátek, 27 Září 2019 15:08

Dostáváte do ruky Svatováclavský Zpravodaj naší farnosti, jeho 23. ročníku. Vrací se k červnovému putování farnosti na Cyrilometodějský Velehrad. Pouť se vydařila a mnozí poutníci na ni rádi vzpomínají. Otec Jaroslav nám v úvodním slově připomíná mimo jiné nadcházející výročí svatořečení Anežky České. Vzpomíná na památnou pouť před 30 lety do Říma. Důležitou událostí se stávají letošní Svatováclavské oslavy, které oživují dřívější konání v roce 1939. Předpokládáme, že obnovíme jejich tradici. Čekají nás nešpory, poutní mše svatá, dopolední vzpomínkové matiné a na ukončení nedělní koncert Doležalova kvarteta. Zpravodaj připomíná, co bylo v naší farnosti opraveno. Nezapomíná ani na výstavu našeho farníka Zdirada Čecha k jeho „70“ v Kladenském zámku, kterou umožnilo město Kladno. Avizuje též pouť do Mariánské Týnice a Plas, doporučuje zajímavou knihu, připomíná začátek školního roku a začátek vyučování náboženství.  Na poslední stránce uvádí kalendář do adventního vydání – do 1.12. 2019. Za redakci Helena Raifová

Ke stažení zde

   

Svatodušní Prameny 2019

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Napsal uživatel Administrator Neděle, 09 Červen 2019 15:46

Dostáváte do ruky Svatodušní vydání farního Zpravodaje Prameny. Úvodník otce Jaroslava a promluva P. Hřebíka „Žízním…“ vás určitě zaujmou. Přivedou vás k pouti do Klobuk a k příspěvku o Světovém setkání mládeže 2019 v Panamě. Naše dvě mladé farnice o něm velmi působivě napsaly. Období od Velikonoc přineslo farnosti několik akcí, které jsme ve vydání zmínili. Šlo o dětskou pouť ke sv. Jiří nad Libušínem, setkání dospělých v Hájku a Noc kostelů. Na dalších stránkách najdete informaci o výuce náboženství v naší farnosti a pár slov k rodičům o nutnosti, jak dětem stanovit hranice. Spolu s „dopisovateli“ a recenzí knihy redakce doplnila vydání nového čísla, které se tentokrát  rozrostlo na 16 stránek. Příští číslo vyjde jako Svatováclavské a jeho uzávěrka je 7. 9. 2019. K nahlédnutí zde

   

Strana 20 z 50

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>