Svatý Otec – František

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Doporučujeme

 

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Arcidiecézní charita Praha – Dušičková sbírka na charitní činnost

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 04 Listopad 2020 21:07 Napsal uživatel Administrator Středa, 04 Listopad 2020 20:57

Vzhledem k současné situaci ve společnosti je práce charity velmi zatížena pomocí lidem postiženým nákazou. Charita se běžně stará o velký počet nemocných a opuštěných lidí, o osoby bez domova, o matky s dětmi a mnoho dalších skupin potřebných lidí. Nyní je vše komplikováno jak nutnými hygienicko-bezpečnostními opatřeními, tak nárůstem žádostí o pomoc nemocným, ale také úbytkem nakažených zaměstnanců nebo zaměstnanců v karanténě.

Jak jsem se mohl přesvědčit, jedná se o velice náročnou práci. Ač se o službě charit v médiích nehovoří, máme v ní cenné svědectví o křesťanské solidaritě s trpícími.

Děkuji Vám za podporu charitní práce a pomoc všem potřebným i díky rozšíření této výzvy k alternativní sbírce. Získané finance budou věnovány na pomoc seniorům a lidem postiženým v souvislosti s pandemií COVID-19.

Jak postupovat?

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011/5500

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Za všechny dary mnohokrát děkujeme.

MONS. JAN BALÍK, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity Praha

 

ODPUSTKY A DUŠIČKY

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 31 Říjen 2020 05:43 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Pátek, 30 Říjen 2020 14:04

Otevřeme-li knihu Předpisů a ustanovení o odpustcích (Enchiridion odpustků), můžeme být v údivu, kolik modliteb je obdařeno odpustky. Máme-li vyjmenovat alespoň ty nejznámější: růženec, křížovou cestu, Anděl Páně, litanie, Te Deum, Věřím v Boha, Zdrávas Královno…

Plnomocné odpustky (o odpustcích více Katechismu katolické církve odst. 1471-1479) je možné získat také za zvláštních okolností, a to v den posvěcení kostela, při duchovních cvičeních, eucharistickém průvodu, misiích, papežském požehnání, o poutích, prvním svatém přijímání, primici…

Odpustky jsou v našem povědomí nejvíce na začátku listopadu v období Dušiček, při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé. V tomto období si odpustky uvědomujeme a jsou využívány snad nejčastěji. Známe podmínky k získání odpustku: vyloučení zalíbení v hříchu, vykonat skutek, na který je odpustek vázán. A všeobecné podmínky jsou: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke Stolu Páně, pomodlit se na úmysl papeže.

Je na místě také připomenout, že odpustková praxe má za účel obnovovat v srdcích věřících důvěru v milosrdenství Boží, nikoliv však podporovat lehkomyslnost ve věcech spásy, a proto jsou odpustky vázány na určité podmínky. Přitom však ponechává Církev věřícím plnou svobodu: to znamená, že nikdo není k získání odpustků povinen nebo nucen.

PAMÁTKA ZEMŘELÝCH – PONDĚLÍ 2. 11. 2020 – MODLITBA U KŘÍŽE NA ROZDĚLOVSKÉM HŘBITOVĚ OD 10 HODIN

 

Číst dále: ODPUSTKY A DUŠIČKY

   

Zapálil jsem svíce za vás... těším se na setkání

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Čtvrtek, 29 Říjen 2020 16:05 Napsal uživatel Administrator Čtvrtek, 29 Říjen 2020 15:40

S redaktorem farního webu jsem se dnes odpoledne setkal v kostele, abych vás bratři a sestry obrazově pozdravil a ujistil všechny, že na vás myslím stále ... květinami kostel stále zdobím, jako by zítra měla být neděle s vámi ...

A také jsme tak trochu obdivovali polozapomenutou sochu sv. Antonína z Padovy od Břetislava Kafky (*1891, †1967) z Červeného Kostelce, tento řezbář nebyl jen významným umělcem, ale také známým léčitelem, jak potřebná profese v této době  ... kéž se za nás všechny i sv. Antonín Paduánský přimlouvá...  je třeba myslet na naše nemocné a všechny, kteří bojují s epidemií... a dnes navíc prosíme za oběti a rodiny zrůdného teroru ve Francii ...

Svíce na obětinovém svícnu jsem zapálil za vás.... těším se na setkání s vámi, případně volejte, majlujte...

P. Jaroslav Kučera, Telefon: 312 264 513, E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 28 Říjen 2020 06:40 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Středa, 28 Říjen 2020 06:38

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda

Olomouc, 27. října 2020

   

Před námi jsou Dušičky ...

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 26 Říjen 2020 09:19 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Pondělí, 26 Říjen 2020 09:15

Bratři a sestry, přátelé...máme před sebou konec podzimu, úroda z našich zahrádek už je zpracovaná a uložená ve spíži a sklepu. Na zem padá pestře zabarvené listí. Blíží se období, kdy přicházíme na hřbitovy za našimi drahými zesnulými. Upravíme a vyzdobíme hrob a naše vzpomínky v tu chvíli zalétnou za těmi, které jsme měli rádi, a oni měli rádi nás, prožili jsme společně kus svého života. K návštěvě hřbitova a úpravě hrobu nás nevede jen ono „musíme to tam dát do pořádku“, ale vděčnost. Vděčnost za jejich život a také za to, co jsme skrze ně obdrželi. Snažili se nám předat kus své zkušenosti s životem a trochu i té životní moudrosti. Vyjádření naší vděčnosti bývá někdy opožděné, ale i tak je vděčnost na místě. Adresátem naší vděčnosti a našich modliteb je dobrý Bůh. Modlitby mají zalétnout až na věčnost. A ona šťastná věčnost pro každého z nás začíná už dnes. Letos se mnozí na hřbitov nevypravíte, to ale neznamená, že zapomeneme. Naše modlitba je pro zemřelé důležitá. Sepněme své ruce k modlitbě a třeba při televizním přenosu mše svaté na Památku věrných zemřelých, ať náš niterný zrak nezůstane jen u obrazovky, ale vzhlédne k dobrému Bohu, který touží dát spásu každému.

Váš P. Jaroslav Kučera

 

Všemohoucí, věčný Bože, Pane živých i mrtvých,

Ty znáš své vyvolené

a nade všemi se slitováváš;

proto se k tobě modlíme

a voláme na pomoc všechny svaté:

Smiluj se nade všemi, na které vzpomínáme,

nad živými i mrtvými.

Odpusť jim všechno, čím se provinili,

a zachovej je ve své lásce.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.

 

   

Strana 11 z 46

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>