Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

12. 5. 2013 - Křest Martina Tadeáše v Rozdělově

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 13 Květen 2013 05:52 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 12 Květen 2013 19:56

7. neděle velikonoční - při dětské mši svaté byl pokřtěn malý Matin Tadeáš Pšenák. Vyprošujeme hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie celé rodině.

Více snímků zde

 

8. 5. 2013 - Farní výprava za augustiniány u sv. Tomáše v Praze

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 26 Květen 2013 18:03 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 12 Květen 2013 16:32

Početná skupinka rozdělovských farníků přijala pozvání od bratří augustiniánů a vypravila se vlakem do pražského kostela sv. Tomáše na Malé Straně. Někteří se připojili až před kostelem, kde nás všechny srdečně přivítal P. Juan Provecho, OSA, který před půl rokem navštívil se svým spolubratrem P. Vítem Marciniecem, OSA naší farnost. Setkání bylo tehdy spontánní … srdečné. V podobném duchu se neslo i naše pražské navštívení. Po shlédnutí rajského dvora se studnou, která upoutala zejména nejmladší poutníky jsme prošli klášterním ambitem do sakristie a pak do úchvatného kostela, ve kterém se snoubí prvky gotiky, renesance a baroka. Strop hlavní lodi zdobí fresky s výjevy ze života sv. Augustina, které jsou považovány za vrchol tvorby Václava Vavřince Reinera, zatímco kupoli krášlí motivy Krista a sv. Tomáše s apoštoly. Hlavní oltář dle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera s kopiemi obrazů Petra Pavla Rubense je magnetem pro oko snad každého návštěvníka. Dále jsme vystoupali točitým schodištěm do rozsáhlé knihovny s mnoha starobylými spisy a brzy nato jsme se kochali pohledem na nádherné barokní varhany, na které Pavla Rejhonová krátce zahrála. Následně naše kroky vedly do zřejmě nejstarší církevní stavby na Malé Straně - klášterní kaple sv. Barbory, kde jsme spočinuli při modlitbě a zpěvu mariánských písní. Poté jsme si odpočinuli ve farní klubovně, kde jsme v přátelských hovorech krátce pojedli a občerstvili se na cestu domů. Někteří z nás ještě putovali do nedalekého kostela Panny Marie Vítězné se světoznámým Pražským Jezulátkem. Velké poděkování patří hostiteli - otci Juanovi, který nám byl skvělým průvodcem klášterním komplexem bratří augustiniánů. Deo Gratias.

Další snímky od Jana Žofáka je možné shlédnout zde

   

7. 5. 2013 – Rozdělovské setkání ministrantů

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Květen 2013 14:33 Napsal uživatel Tomáš Linhart Čtvrtek, 09 Květen 2013 07:22

U farního ohýnku se sešlo živé společenství ministrantů napříč věkovým spektrem. Převažovali mladší kluci, kteří pozvali i své kamarády a kamarádky. Pan farář přichystal občerstvení, přičemž špekáčky jsme si s chutí opekli a brambory spočinuly na čas ve žhavém popelu, abychom je pak se solí spořádali. Navzdory májovému deštíku jsme na připravené travnaté ploše za farou nezůstali pouze u pojídání lahodných uzenin, ale také při pohybových a jiných tvůrčích aktivitách. Fotbálek či hra na bubínky přinesly skvělé zpestření povedeného setkání. Budeme se těšit na další.

Další snímky ke shlédnutí zde

   

22.4.2013 – Připomínka 100. výročí narození biskupa Jana Lebedy

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pátek, 03 Květen 2013 05:07 Napsal uživatel Tomáš Linhart Středa, 24 Duben 2013 12:55

V rámci vzpomínkového večera na Mons. Jana Lebedu si do rozdělovského kostela našla cestu řada pamětníků, blízkých přátel, ale i všech, kteří se s význačným knězem a básníkem zatoužili setkat alespoň zprostředkovaně – ze živých výpovědí a vzpomínek. Již při vstupu do sakristie bylo patrné, že mše svatá se ponese ve zvláště slavnostní atmosféře za hojné účasti duchovenstva. Krom hlavního celebranta P. Doc. Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L., kanovníka Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském přijali pozvání koncelebrující kněží - ThDr. Jiří Svoboda JCDr., děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze; Mons. PhDr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve a kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském; P. Jaroslav Ptáček O.Cr.; P. Jozef Andrejčák, O.Cr.; P. Pavel Baxant; P. Jaroslav Kučera, kladenský okrskový vikář a P. Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště, kanovník-děkan Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Přítomni byli také dva jáhni Ing. Mgr. Václav Slavíček a Mgr. Jarmil Klanc.

Číst dále: 22.4.2013 – Připomínka 100. výročí narození biskupa Jana Lebedy

   

Pouť ke sv. Jiří nad Libušínem / 21.4.2013

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 24 Duben 2013 13:06 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 21 Duben 2013 18:57

V podmanivé jarní atmosféře probouzející se přírody putovali jsme cestou lemovanou pučícími větvemi stromů až ke starobylému hradišti, kde se dnes rozprostírá malebný kostelík sv. Jiří. V dobré náladě a upřenýma očima na nákladně opravenou dřevěnou zvonici, spočinuli jsme na zelenajícím se prostranství. Rozdělovský chrámový sbor trávil čas přípravou na doprovodný zpěv při bohoslužbě, někteří poutníci „fotbálkem“, jiní modlitbou.
Mši svatou však již hlavní celebrant P. Jozef Andrejčák O.Cr. sloužil ve zcela zaplněném kostelíku za účasti koncelebrujících kněží - P. Jaroslava Kučery, P. Jaroslava Ptáčka O.Cr., P. Jiřího Neliby a také jáhna Mgr. Jarmila Klance. Při homilii se P. Andrejčák s vděčností a jistou dávkou nostalgie vrátil do časů, kdy sám putoval do Levoče na Slovensku a vyzdvihl potřebu umět se na poutích v běhu času zastavit a zamyslet se nad svým vztahem k Bohu i ke svým blízkým. V závěru byla všem kněžím předána hezky zdobená jarní kytice.
Za líbezného zpěvu ptactva a příjemných dotyků paprsků slunce setrvali jsme ještě chvíli v přátelských rozhovorech. Po ochutnávce znamenitých koláčků se všichni poutníci rozešli do svých domovů - pěšky, na kolech či osobními auty. Další snímky zde

   

Strana 14 z 31

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>